Opiskelu jatkuu Myllykallion koulussa

Oppilaiden ja opettajien oireilusta huolimatta koulunkäynti jatkuu normaalisti Myllykallion koulussa. Kaupungin mukaan tilat ovat tarpeeksi turvalliset.

Huolimatta epämääräisestä sisäilmatilanteesta, opiskelu jatkuu Myllykallion koulussa normaalisti. (Kuva: Katja Pesonen)

TEKSTI ja KUVA Katja Pesonen

Ikkunakarmien eristeistä otettiin kymmenen näytettä, joista viidessä todettiin mikrobivaurio. Siis jopa puolessa näytteistä oli ongelmia. Kuinka paljon löydöksiä on tarpeeksi, että toimenpiteitä olisi tehty enemmän, kaupunkiympäristön toimialan erityisasiantuntija Riitta Harju?

Arvio tilojen kunnosta ei perustu yksinomaan näytteiden lukumäärään, vaan myös vaurioiden laajuus ja niiden vaikutus sisäilmaan vaikuttavat päätöksentekoon korjaustavasta ja korjausten aikataulusta.

Kokonaisuutena ajatellen mahdollisesti vaurioituneen karmieristeen määrä rakennuksessa on vähäinen. Sekä tutkittuihin että tutkimattomiin tiloihin on asennettu luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita, joilla varmistetaan, että puhdas korvausilma tulee tiloihin hallitusti eikä rakenteiden tai muiden läpivientien kautta, esimerkiksi karmieristeiden läpi.

Kaikki tilat, joissa karmieriste oli vaurioitunut, on korjattu, ja näiden lisäksi on korjattu yksi tutkimaton tila. Korjauksessa poistettiin vaurioitunut karmieriste ja lisäksi liittymät tiivistettiin.

 

Jos löydöksiä on tehty jo kolme vuotta sitten (2015) ja nyt odotetaan vuotta 2020, jolloin lapset pääsevät uuteen Vattuniemen kouluun, iso osa lapsista on joutunut käymään lähes koko koulutiensä terveydelle haitallisissa tiloissa. Joutuvatko lapset olemaan Myllykalliossa peruskorjaukseen saakka? Entä tehdäänkö minkäänlaisia korjauksia ennen sitä?

Tämänhetkisen arvion mukaan tiloissa voidaan toimia peruskorjaukseen saakka. Seuraamme koulun sisäilmatilannetta ja mikäli saamme uutta tietoa tilanteesta niin arvioimme lisäselvitysten ja -korjausten tarpeen uudelleen.

Tutkimusten mukaan koulun rakenteet ovat pääasiassa kunnossa. Esimerkiksi koulun julkisivu on massiivitiiltä, ja se ei sisällä vaurioituvaa materiaalia. Ainoastaan patterisyvennyksessä on tervakorkkieriste. Julkisivun tervakorkkieristeestä otetuissa näytteissä ei kuitenkaan havaittu mikrobivaurioita.

Koulussa on tehty sisäilman parantamiseksi korjauksia koko ajan. Koululla tehdyissä jatkotutkimuksissa havaittiin paikallisia kosteusvaurioita kahden tilan lattiassa: ensimmäisen kerroksen opettajien työtila ja kolmannen kerroksen luokka. Tilat on nyt korjattu. Lisäksi korjattiin tilojen yhteydessä olevat siivouskomero ja wc. Korjauksessa lattioista poistettiin vaurioitunut materiaali ja se korvattiin uudella. Edellä mainitun ikkuna- ja lattiakorjausten myötä kaikki tiedossa olleet mikrobivauriot on koulussa korjattu.

 

Mitä välittömiä toimenpiteitä kaupunki aikoo tehdä asian parantamiseksi?

Edellä mainittujen korjausten lisäksi nyt kesällä joissain luokissa tiivistetään ikkunoiden liittymiä, minkä avulla varmistetaan, että ikkunarakenteiden kautta ei tule epäpuhtauksia sisäilmaan. Lisäksi vanhat painovoimaiset hormit suljetaan. Hormit on aiemmin laitettu venttiilillä kiinni, mutta tästä huolimatta hormeista on tullut ilmaa tiloihin. Nyt kesällä kaikissa tiloissa, joissa on luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet, hormit suljetaan uudelleen. Lisäksi tiloissa tiivistetään epätiiviitä läpivientejä.