Pääkirjoitus: Hyvä elinympäristö tarvitaan nyt

Kotkavuoren kesäistä lähiluontoa.

Vuodenvaihteen lähestyessä paine saada kuluvalle vuodelle sovitut asiat valmiiksi on huipussaan. Pitkien neuvottelujen jälkeen Helsinki sai hyväksyttyä ensi vuoden talousarvion ja kymmenvuotiskauden investointisuunnitelman. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli viime viikolla toimialansa täsmennettyjä suunnitelmia. Esillä olivat muun muassa katujen ja teiden parantaminen, puistojen kunnostaminen sekä julkisten rakennusten rakentaminen tai peruskorjaukset.

Merkittävin katuhanke Lauttasaaressa on Vattuniemen keskustan asemakaavaan liittyvien katumuutoksien suunnittelutyö. Myös Lauttasaaren länsipään pyöräteiden ja jalkakäytävien rakentaminen ovat ensi vuoden budjetissa. Puistoista mukana on vain Ruukinlahdenpuisto, jonka asemakaava odottaa lainvoimaisuutta. Sen myötä tulee myös kuplahalli. Kasinonrannan grillipaikka etenee OmaStadi-rahoituksella. Hanke on parhaillaan kommentoitava. Myönteinen on myös kaupunkiympäristölautakuntaan tuotu skeittipaikkaohjelma. Hevosenkenkäpuiston skeittipaikka peruskorjataan, mutta ajankohta ei ole vielä tiedossa. Muita korjauskohteita ovat ruotsinkielinen ala-aste ja terveyskeskus.

Euroina kaavoittaminen näkyy vain Lohiapajanlahdella. Rahaa on varattu kaavan mukaisen rakentamisen esitöihin, mutta vesialueen puhdistaminen vaatii vesiluvan.

Valmisteluvaiheessa oleva Länsiväylän varren osayleiskaava ei näy investointisuunnitelmassa. Kuitenkin toimialan tulosbudjetissa hankkeiden etenemistä seurataan asunto- ja kerrosalamäärinä. Vuonna 2023 asuntoja pitää rakentaa MAL-sopimuksen mukaan Helsinkiin vähintään 8 000. Se on tuhat asuntoa enemmän kuin tänä vuonna. Kovat paineet johtanevat siihen, että kiinnostavat ranta-alueet kaavoitetaan ja veneilijät saavat etsiä talvisäilytyspaikat muualta.

MAL-sopimuksen mukaan asuntotuotanto tulee toteuttaa kestävästi, luontoa ja viheralueita säilyttäen. Toivottavasti tämä vaatimus otetaan huomioon Länsiväylän varren osayleiskaavan asukasmäärätavoitteissa. Tukea luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle saadaan varmasti EU:n ennallistamisasetuksesta, toivon mukaan ajoissa. Kaupungin tulisi ottaa huomioon, että asukkaat tarvitsevat hyvän elinympäristön ja toimivan kaupungin nyt eikä vasta sadan vuoden päästä.

Katri Penttinen, Lauttasaari-Seuran kaupunkiympäristötyöryhmän puheenjohtaja