Pääkirjoitus: Laadukas varhaiskasvatus edellyttää tekoja

Kaupunki sulkee leikkipuistojaan kevään ajaksi.

Helsingin kaupunki ilmoitti joulukuussa sulkevansa leikkipuistojaan kevään 2023 ajaksi ja siirtävänsä leikkipuistojen henkilöstöä päiväkoteihin lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaamiseksi. Lahnalahden leikkipuisto on yksi suljetuista leikkipuistoista, joten päätös heitti lukuisten lauttasaarelaistenkin perheiden kevätsuunnitelmat kerralla uusiksi.

Varhaiskasvatuksen kriisin vaikutukset tuntuvat arjessamme yhä voimakkaammin. Nykytilanteeseen pureutumisen ohella on samanaikaisesti suunnattava katse vuoteen 2030, jolloin varhaiskasvatuslain henkilöstörakenne muuttuu siten, että lapsiryhmässä työskentelevistä henkilöistä 2/3 tulee olla korkeakoulututkinto tämänhetkisen 1/3 sijasta. Lakimuutoksella vahvistetaan varhaiskasvatuksen asemaa lapsen oppimisen polun alkupäänä. Pienten lasten kasvattaminen, opettaminen ja hoivaaminen on vaativaa ja vaikuttavaa työtä, jonka onnistuneen toteutumisen varhaiskasvatuksessa mahdollistaa pätevä henkilöstö. Krooninen henkilöstöpula ja tuleva lakimuutos eivät kuitenkaan tule olemaan helppo yhdistelmä, joten toimia tilanteen ratkaisemiseksi on lisättävä.

Laadukas varhaiskasvatus ei synny itsestään. Lapset tarvitsevat arkeensa kiireetöntä yksilöllistä kohtaamista, tukea tunteiden säätelyyn, ohjausta arjen toiminnoissa sekä turvallisen toimintaympäristön. Lapset tarvitsevat myös ammattitaitoisia, sensitiivisiä, tunnetaitoisia ja työssään hyvinvoivia opettajia ja hoitajia. Ratkaisuja varhaiskasvatuksen alan ongelmiin etsittäessä katseet kääntyvät alan veto- ja pitovoimatekijöihin. Kun uskallamme tarkastella aihetta syvemmin, kohtaamme kysymyksen hoiva-, kasvatus- ja opetustyön merkityksestä ja siitä, minkälaisen arvon niille annamme. Lopulta arvoissa on kyse siitä, minkälaisia tekoja niiden eteen teemme.

Lauttasaaren päiväkodit ja koulut ovat avainasemassa lastemme kasvun ja oppimisen mahdollistajina. Hyvin toimiessaan ne luovat ja ylläpitävät lastemme henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Meillä vanhemmilla ei ole enää varaa olla osallistumatta keskusteluun ja olla vaatimatta panostamista lapsiamme kasvattaviin ammattilaisiin. Tarvitsemme vaikuttavampia tekoja, koska kiitoskortit eivät enää riitä.

Sanna Rintala

Lauttasaari-Seuran päiväkoti- ja koulutyöryhmän puheenjohtaja