Pääkirjoitus: Rapakaava raikastui – torille turha rynnätä

Huoli merentäytöistä ja jättikasvausta ei kadonnut. Esimerkiksi Maamonlahden ympäristössä Länsiväylän molemmin puolin on paljon luonnonrantaa.

Virkamiesten fanittama skenaario ”Keskustan urbaani jatke” ei tule toteutumaan sellaisenaan Lauttasaaressa. Kaupunkiympäristölautakunta ei palauttanut Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita valmisteluun, kuten lauttasaarelaiset toivoivat, mutta periaatteisiin tehtiin saaren kannalta oleellisia muutoksia.

Lautakunta evästi virkamiehet osoittamaan ”rakentamisen pääpainon” Salmisaareen. Osayleiskaavan tarkastelualueella olevat merkittävät luontoarvot, luonnontilaiset rannat, nykyisten viheralueiden ja puistojen laajuus pitää vähintään säilyttää. Lauttasaaressa merentäytöt minimoidaan.

Liikenneratkaisu Lauttasaaressa tulee tehdä ensi sijassa katumaisen vaihtoehdon pohjalta. Tunnelia läpi Lauttasaaren ei siis olisi tulossa. Epäselvää on, kuinka Länsiväylä voisi taipua kaduksi. Helsingin Sataman mukaan satamatunneli Jätkäsaaresta Salmisaareen edellyttää vähintäänkin maantietä Länsiväylällä. Valtio taas haluaa säilyttää omistamansa tien moottoritienä. Toisaalta lautakunta edellytti, että katumaisessa vaihtoehdossa huomioidaan satamaliikenteen sujuvuus.

Lautakunta halusi myös varmistaa Pyrkän urheilupyhätön olemassaolon sekä sen, että lasten liikuntamahdollisuudet paranevat Lauttasaaressa. Hyvät uutiset päättyvät tähän. Lautakunnan ohjeet eivät ole määräyksiä, vaikka virkamiesten onkin otettava evästykset huomioon. Asukasmäärätavoite on yhtä raju kuin ennenkin, sen sovittaminen vain on hankalampaa. Merentäyttöjä ei rajattu pois Lauttasaaressa.

Koillis-Lauttasaaren naapurissa, Salmisaaressa, suunnitteilla on kymmenen hehtaarin merentäyttö, kun alueen luoteiskulma on työntymässä lähes puoli kilometriä Seurasaarenselälle. Se on selän kannalta vähintäänkin vahingollista ja Lapinlahdelle tuhoisaa.

Seuraavaksi Lauttasaari jää odottamaan osayleiskaavaluonnosta. Periaatteisiin tehtyjen runsaiden muutosten takia sen valmistumiseen saattaa kulua aikaa uumoiltua enemmän. Jatkosuunnittelussa harkitaan osayleiskaavan jakamista kahteen osaan, eli Lauttasaarta ja Salmisaarta käsiteltäisiin erikseen.

Vuoden 2025 kuntavaaleja silmällä pitäen lauttasaarelaisten kannattaa tutkia tarkasti puolueiden ja ehdokkaiden kantoja Lauttasaaren kehittämiseen. Ainakin Lauttasaaressa uskotaan, että meren kohtelu nousee yhdeksi vaalien teemaksi.

Pete Suhonen, päätoimittaja