Pääkirjoitus: Syksyn harrastuksia mietitään nyt

Lauttasaaresta löytyy lapsille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ruutuajan vastapainoksi.

Lauttasaaren harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille ovat ilahduttavasti vuosi vuodelta kattavammat. Monet syksyn harrastuspaikkojen ilmoittautumiset ovat juuri avautuneet, joten perheissä kannattaa siis jo alkaa suunnitella ensi syksyn harrastuskuvioita.

Harrastamisen tutkitut hyödyt lasten ja nuorten psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille ovat laajasti tunnistetut. Harrastusta valittaessa on hyvä sekä kuunnella lapsen omia toiveita että miettiä, minkälainen harrastus juuri oman lapsen arkeen sopisi. Jokainen lapsi on yksilö ja jokaisen lapsen tarpeet ovat erilaiset. Aikataulutettujen ja tavoitteellisten harrastusten rinnalla on hyvä muistaa, että myös omaehtoinen tekeminen on arvokasta ja mahdollistaa tärkeitä kokemuksia lapselle ja nuorelle. Harrastamisessa kehittyvät taidot – sitkeys, pitkäjänteisyys ja sitoutuneisuus, ovat arvokkaita elämäntaitoja. Tärkeitä ovat myös irti päästämisen taito ja rohkeus kokeilla uutta.

Koulun jälkeen tapahtuvat harrastukset tarjoavat paljon hyvää perheiden arkeen, eivätkä vähäisimpänä vaihtoehdon runsaalle ruutuajalle. Harrastuksissa harjoitellaan itse taidon opettelun lisäksi toisen ihmisen kohtaamista ja yhteisten kokemusten jakamista. Näiden asioiden äärellä olemme ihmisyyden ytimessä, ja käsissämme erityisesti tulevaisuuden avaintaidot.

Lauttasaaressa harrastamisesta puhuttaessa on hyvä pitää mielessä, että tulemme tarvitsemaan yhä enemmän paikkoja ja tiloja, joissa lapset ja nuoret voivat kohdata toisiaan ja viettää aikaa yhdessä.

Onneksi jo nyt Lauttasaaressa lapset ja nuoret saavat harrastuksissaan kokeilla, oppia, tehdä ja kokea ammattitaitoisten ohjaajien, opettajien ja valmentajien huomassa. Voimme olla ylpeitä sekä pitkän linjan saarelaisista toimijoista, että uudemmista vahvistuksista harrastuskentällä. Sydämellinen kiitos työstänne lauttasaarelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen!

Sanna Rintala, Lauttasaari-Seuran päiväkoti- ja koulutyöryhmän puheenjohtaja