Pääkirjoitus: Talousarvioehdotus kertoo muutoksista saarella

Havainnekuva Vattuniemestä. Alueen muutos tulisi olla valmis vuoteen 2032 mennessä.

Kaupungin talousarvioon sisällytetään hankkeita, joihin tarvitaan rahaa noin kymmenen seuraavan vuoden aikana. Aikaisemmin päätetyt investoinnit ovat saattaneet siirtyä jo toteutukseen eli käyttötalousosaan.

Tiensä talousarvioehdotukseen ovat löytäneet esimerkiksi Vattuniemen alueen liikenteen uudelleen järjestely ja tonttien muutosten vaatima infrastruktuuri – siis Vattuniemen keskuksen suunnittelu. Alueen muutosten ennakoidaan olevan ohi vuoteen 2032 mennessä. Asemakaava odottaa yhä vahvistusta.

Koivusaaren toteutumista ennakoidaan, mutta Vaasan hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset vesi- ja ympäristöluvista ovat vielä käsittelemättä. Länsiväylältä nousevien ramppien suunnitteluun varataan rahaa ja toteutus näyttäisi todennäköiseltä vuosikymmenen vaihteessa.

Lautakuntien hyväksymistä suunnitelmista esillä ovat Vattuniemen yhtenäinen peruskoulu vuokrakohteena (2032), pelastusyksikön tilat sekä terveysaseman toiminnalliset ja talotekniset muutokset vuosina 2028–2029.

Lauttasaaren suurimmat muutokset lienevät kuitenkin kiinteistö kerrallaan eteneviä. Niihin tartutaan omistajan hakemuksesta. Tällaisia ovat uudisrakentamiset esimerkiksi Isokaaren Rixi-Baarin lähistöllä tai Katajaharjuntien ja Luoteisväylän risteyksessä. Näitä nopeasti eteneviä hankkeita lienee odotettavissa lisää.

Lauttasaareen kolahtavat kaupunkisuunnittelun periaatteet, joiden mukaan ”Helsingin maankäyttö tukeutuu pääasiallisesti kasvavaan ja kehittyvään raideliikenneverkostoon. Korkeintaan 20 % asemakaavoitetusta kerrosalasta sijoittuu “Muu
Helsinki” -vyöhykkeelle”. Koska meillä on jo metro, muutosehdotukset lähtevät liukkaasti käsittelyyn.

Päivi Litmanen-Peitsala

Lauttasaari-Seuran kaupunkiympäristötyöryhmän varapuheenjohtaja