Päättäjät saarelta ja Lauttasaari-Seura: Lauttasaari tarvitsee kuplahallin

Ruukinlahden puiston perusparannussuunnitelma ei sisällä paikkaa kuplahallille. Suunnitelma on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä maaliskuussa. Saarelta valitut päättäjät  ja Lauttasaari-Seura  haluaisivat kuplahallin saarelle, mutta sijainti puhuttaa.

Tältä Ruukinlahden suunnitelmat tällä hetkellä näyttävät.

TEKSTI Pete Suhonen

Jalkapalloseura PPJ:n ja koulujen toiveista huolimatta kaupunki ei ole esittämässä   Ruukinlahden puistoon talviaikaista kuplahallia. Sen sijaan puistoon tulisi lumen vastaanottopaikka, hiekkatekonurmipintainen pelikenttä ja koira-aitaus. Puistoon perustettaville kulkureiteille ja toiminta-alueille lisätään valaistus.

Puistosuunnitelman toteuttaminen maksaisi noin 1 570 000 euroa ja ylläpitokustannukset olisivat 27 000 euroa vuodessa. Töiden arvioitu ajankohta on 2020-2021. Kuplahallin saaminen Ruukinlahden puistoon edellyttäisi kaavamuutosta tai poikkeuslupaa, johon kaupunki ei toistaiseksi ole osoittanut halua.

Keskustelussa osavuotisesta kuplahallista Lauttasaareen myös muita sijainteja on esitetty, mutta niiden soveltuvuus on epäselvä. Ruukinlahdenpuiston perusparannussuunnitelman käsittely Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa jatkuu maaliskuun lopussa. Selvitimme saarelta valittujen päättäjien ja Lauttasaari-Seuran kannan kuplakysymykseen.

Kysyimme

 1. Kaupunki ei ole esittämässä kuplahallia jalkapalloilijoille Ruukinlahden puistoon. Olisiko puiston asemakaavaa kannattanut muuttaa siten, että sinne olisi saatu kuplahalli? 
 2. Tulisiko osavuotiselle kuplahallille etsiä jokin toinen paikka Lauttasaaresta? Jos, niin minne kupla tulisi sijoittaa?
 3. Jos Lauttasaari tarvitsee mielestänne kuplahallin, mitä aiotte tehdä asian edistämiseksi? 

Tätä mieltä päättäjät ja Lauttasaari-Seura

Sirpa Asko-Seljavaara, kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

 1. “Kaava ei salli kuplahallin pystyttämistä Ruukinlahden puistoon, mutta poikkeusluvan voi saada. Olisi hyvä selvittää saarelaisten kanta kuplahalliin, sillä Lauttasaaressa on sekä hallin kannattajia että vastustajia esitetylle paikalle.”
 2. “Toista paikkaa kuplahallille kannattaa vielä etsiä.”
 3. “”Ruukinlahden puiston suunnitelma oli ensimmäisessä käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina. Pyysin sen pöydälle. Seuraava käsittely on aikaisintaan 31.3. Asia on aidosti auki.”

 Mia Nygård, kaupunginvaltuutettu (kok.)

 1. “Kyllä, ehdottomasti asemakaavaa tulisi muuttaa edelleen niin, että Ruukinlahden puistoon saadaan myös kuplahalli, kaavaan mahtuisi kyllä.”
 1. “Mielestäni Ruukinlahden puisto ison koulun vieressä ja urheilupuiston kupeessa on ideaali paikka kuplahallille Lauttasaaressa. Ennemmin lumen vastaanottopaikalle tulisi miettiä vaihtoehtoisia paikkoja, oikea paikka ei ole ison koulun vieressä.”
 1. “Lauttasaari tarvitsee kuplahallin. Olen tehnyt asiasta valtuustoaloitteen, joka on parhaillaan käsittelyssä. Edistän asiaa virkamiesten ja päättäjien suuntaan, ja teen yhteistyötä PPJ-aktiivien ja muiden aktiivisten saarelaisten kanssa.”

Ulla-Marja Urho, kaupunginvaltuutettu (kok.)
1.  “Puistoon mahtuu kuplahalli.  Tein asiasta vielä kerran valtuustossa aloitteen, nyt budjettialoitteen ensi vuoden toimintaan.”

 1. “Monta paikkaa on katselmoitu vuosien aikana ja Ruukinlahden puisto on sopivin paikka. Se on lähellä koulua ja Pyrkän urheilukenttää. Ei tämä yllätyksenä ole tullut.”
 2. “Tein aloitteen taas ensi vuodelle. Painostan  ja puhun kaupunkiympäristön toimialan virkamiehille.”

Nasima Razmyar, kaupunginvaltuutettu (sd.), kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestari  

 1. “Pitäisi ensiksi selvittää löytyykö kuplahallille jonkin muu sijoituspaikka Lauttasaaressa.”
 1. “Jos muuta paikkaa ei löydy, tulisi harkita kaavan muuttamista Ruukinlahden puiston osalta siten, että kuplahallin sijoittaminen sinne on mahdollista.” 

Katri Penttinen, Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmän   puheenjohtaja 

 1. “Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmän selvä enemmistö ja Seuran päiväkoti- ja koulutyöryhmä kannattivat, että asemakaavaa tulisi muuttaa kuplahallia varten.”
 2. “Lautakunnassa on puistosuunnitelman lisäksi lausunto Mia Nygårdin kuplahallia koskevasta aloitteesta. Ne tulee käsitellä yhdessä. Kantamme on, että Lauttasaareen tarvitaan kuplahalli. Ensisijainen paikka on Ruukinlahden puisto. Vaihtoehtoinen paikka voisi olla Pajalahden puistossa oleva hiekkakenttä, mutta tätäkin ryhmän vähemmistö vastustaa kentällä järjestettävien nykyisten toimintojen ja liikenteellisten seikkojen takia.”
 3. “Ensi vaiheessa kannanotto kaupunkiympäristölautakunnalle, jotta se päättäisi selvittää kuplan sijoittamismahdollisuudet uudestaan ja että puistosuunnitelma muutettaisiin siten, että sen kenttäratkaisu mahdollistaisi talvikuplahallin. Puistosuunnitelmaa ei tulisi lukita ennen kuin kuplahallille on löydetty paikka. Sitten neuvottelut virkamiesten kanssa ja tarvittaessa adressi kuplan puolesta.”