Päiväkoti Telkkä muuttaa uuteen päiväkoti Lauttasaareen

Päiväkoti Telkän vanhemmille ilmoitettiin päiväkodin siirtymisestä päiväkoti Lauttasaareen Isokaarelle keväällä 2019. Maanantaina 12.3. tullut uutinen aiheutti suurta hämmennystä. Mitä? Miksi? Saarellahan on huutava pula päiväkotipaikoista.

Keskustelu pk Telkän ja tulevan pk Lauttasaaren johtajan Pia Kingon kanssa selvitti hieman tilannetta. Telkkä on väliaikainen ja kaupungille kallis paviljonkirakennus. Paviljongeista pyritään tietoisesti eroon, kunhan paikkatilanne sen sallii. Telkkä on syksyllä 2018 toiminut sen 5 vuotta, miksi aikaa se oli alunperin suunniteltu. Lopullista päätöstä, milloin Telkkä sulkeutuu ja rakennus puretaan ei ole kuitenkaan tehty, vaan alueen kokonaispaikkatilannetta tarkkaillaan.

Nykyiset Telkän ryhmät kuitenkin siirretään uuteen pk Lauttasaareen, kun sen tilat ovat valmiina. Siirto pk Lauttasaareen tapahtuu näillä näkymin kevään 2019 aikana. Mikäli rakennustyöt viivästyvät myös siirtoa myöhäistetään. Mitä Telkän rakennukselle tapahtuu siirron jälkeen tai tuleeko sinne muita ryhmiä on vielä avoinna. Tästä päätös tehdään ensi syksyn ja talven aikana alueen kokonaistilanteen perusteella.

Pk Lauttasaari on uusi Isokaarelle valmistuva 250 lapsen yksikkö. Päiväkodin on kerrottu valmistuvan vuodenvaihteen 2018/2019 tietämillä. Tarkkaa päivämäärää ei kuitenkaan ole vahvistettu, ettei mahdollisista myöhästymisistä aiheutuisi päivähoitoa aloittaville perheille kohtuutonta vaivaa. Tällä hetkellä seurataan rakennustöiden etenemistä. Kesän jälkeen alkusyksystä alkaa tarkempi suunnittelu aloitusajankohdasta. Pk Lauttasaaren pihatöiden viimeistelyä päästään näillä näkymin tekemään vasta sulanmaan aikaan keväällä/kesällä 2019, mikä voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon lapsia päiväkodissa voi olla alkukeväällä 2019. Pk Lauttasaaressa on monipuoliset tilat toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta. Sen tilat halutaan mahdollisimman laajaan käyttöön heti, kun tilat sen sallivat.

Päiväkodinjohtaja Pia Kingo painottaa, että vaikea hoitopaikkatilanne on tiedossa. Tarkoitus on, että pk Lauttasaaren valmistumisen jälkeen paikkatilanne saarella helpottuisi. Hän painottaa, että pk Lauttasaaressa tulee löytymään paikkoja uusille lapsille, eikä sitä tulla täyttämään ainoastaan vanhoista päiväkodeista siirtyvillä lapsilla. Mikäli pk Lauttasaari täyttyy ja enemmän lapsia olisi tulossa, niin Telkän rakennus voidaan mahdollisesti säilyttää päiväkotikäytössä.  Päätös Telkän purkamisesta tehdään myöhemmin.

Telkän tiloissa on tehty sisäilmatutkimuksia, mutta niiden tuloksista ei ole tullut vielä tietoa. Päätös siirrosta ei ole sidoksissa sisäilmatilanteeseen.

Eteläisen varhaiskasvatusalue 2., johon Lauttasaari kuuluu, aluepäällikkö Kirsi Mustila on lomalla tämän viikon, joten hänen kommentti pitkäaikaiseen paikkamäärään ja Telkän sulkemiseen saadaan vasta ensi viikolla. Seuran päiväkoti ja koulutyöryhmä tulee käymään KASKO:N (kasvatus ja koulutus lautakunnan) kanssa paikkatilannetta läpi kevään aikana. Pyrimme vaikuttamaan ettei Telkkää suljettaisi ennen kuin Pk Lauttasaaren vaikutukset paikkatilanteeseen ovat näkyvissä ja Vattuniemen uudet kaavoitussuunnitelmat huomioitu laskelmissa.