Palautteet Särkiniemen uimalaiturista 10.11. mennessä

Laiturin sijainti Särkiniemen länsirannalla.

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan Vattuniemen Särkiniemeen sijoitettavan uimalaiturin puistosuunnitelmaa. Aloite uimalaiturin rakentamisesta nousi esiin Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeessa. Tavoitteena on rakentaa turvallinen kiinteästi perustettu ja jään kestävä uimalaituri tarvittavin turvastandardein Lauttasaareen.

Suunnitelma laaditaan kaavan mukaiselle puistoalueelle. Laituri on 15 metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä. Kannen korko on noin metri merenpinnasta.

Puistosuunnitelma valmistuu kevättalvella 2021 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan vuonna 2021. Pelastustie laiturille kulkee Särkiniementien päästä.

Lauttasaari-Seuran kaavoitusryhmä edellyttää kommentissaan, että ranta-alue tulee säilyttää edelleen mahdollisimman luonnonmukaisena ja alueella olevat linnoituslaitteet tulee huomioida. Ryhmän mukaan on vielä harkittava, tarvitaanko ehdotetun mukaista laiturille vievää pitkää puukantta. Myös pelastustie tulee perustaa luonnolle aiheutettu haitta minimoiden. Mahdolliset puunkaadot ja kivien poistot tulisi tehdä suunnittelijan läsnä ollessa. Lisäksi Seura esittää pystytettäväksi opastetauluja, joissa kerrotaan suunnittelualueen arvokohteista ja niiden suojeluvaatimuksista.

Kaupunki toivoo mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksesta 10.11.2020 mennessä.

Luonnokseen voi tutustua Helsingin kaupungin verkkosivulla.

Lue myös Lauttasaari-lehden jutut uimalaiturin suunnittelusta sekä suunnittelukustannuksista.

PS

ARTIKKELIA KORJATTU 2.11. 1435. Lisätty kaavoitusryhmän kommenttiin maininta linnoituslaitteista.