“Peruuttamaton tuho” – Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vetosi valtuustoon Koivusaaresta

Koivusaaren alueen ruoppaaminen loukkaisi myös yleistä etua, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys toteaa. Kuva: Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupunginvaltuutetuille toimittamassaan kirjelmässä Helsingin luonnosuojeluyhdistys vetoaa valtuutettuihin Koivusaaren kaavan palauttamiseksi kokonaan uudelleen valmisteltavaksi.

Yhdistyksen mukaan matalien merenlahtien ja luonnonmukaisten ranta-alueiden täyttäminen ja ruoppaaminen ovat ranta- ja meriluonnon kannalta kohtalokkaita toimenpiteitä, joka tuhoaa meriluontoa peruuttamattomasti.

Koivusaaren rakentaminen uhkaa myös alueen luonnonmukaisia merenrantoja niittyineen ja rantametsineen. Esimerkiksi Koivusaaren eteläkärjessä on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu merenrantaniitty. Tällaisen herkän luontotyypin säilyminen on vaakalaudalla, jos alueelle muuttaa 5000 asukasta.

Ruoppaus ja merentäyttö aiheuttavat lisäksi hiilidioksidipäästöjä sekä valtavia kustannuksia. Ilmastonmuutoksen hillintä on tuonut rakentamisen suunnitteluun uudenlaisia vaatimuksia, mikä tulisi huomioida Helsingin kaavoituksessa, yhdistys toteaa. Pitkä rakentamisprosessi, jossa ensin merta ruopataan, läjitetään sekä täytetään ja lopuksi alue rakennetaan, aiheuttaa monien vuosien ajan melu- ja päästöhaittoja lähialueen asukkaille.  Myös hyvä elinympäristö ja ekologisesti kestävä kehitys on vaarassa, yhdistys katsoo.

Lisäksi Helsingin luonnosuojeluyhdistyksen mukaan meren ruoppaus, täyttö, paalutus ja varsinainen rakentaminen loukkaavat yleistä etua, koska merta ei voi aidata niin, että vaikutukset kohdistuisivat vain tiettyyn rajattuun kohtaan. Yhdistys uskoo, että alueen kehittämiselle on olemassa toisenlaisia, kestävämpiä ratkaisuja.

PS