Pohjoiskaari 34-38:n asemakaavaehdotukseen tarkistuksia – julki keväällä

Tontilla on kaksi rakennusta, joista Koillisväylän viereistä suunnitellaan lähes kokonaan purettavaksi.

TEKSTI Pete Suhonen

Johtamistaidon opiston ja puolustusvoimien tonttina tunnettu Pohjoiskaari 34-38:n uusi asemakaava etenee ehdotusvaiheeseen ensi keväänä.

Asemakaavan viitesuunnitelma oli nähtävillä viime keväänä, jolloin siitä oli mahdollisuus jättää mielipiteitä. ”Kaavaa valmistellaan parhaillaan ja siihen tehdään joitakin tarkistuksia”, arkkitehti Paula Kinnunen kaupunkiympäristön toimialalta kertoo.

Lauttasaari-Seura vaati mielipiteessään, että tontin kulttuurihistoriallinen arvo on säilytettävä ja aluetta on tarkasteltava kokonaisuutena kohteen vehreys ja luontoarvot säilyttäen. Lisäksi Seuran mukaan rakennusten korkeutta tulee leikata eikä liikenneturvallisuutta kapealla Pohjoiskaarella saa vaarantaa. Pohjoiskaari 34-38 sijaitsee Kotkavuoren pohjoisrinteen alaosassa.