Katajaharjun alueelle laaditaan suunnitteluperiaatteet – Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tarkastellaan

Suunnittelualue on karttakuvassa sinisellä. (Kuva: Helsingin kaupunki)

TEKSTI Katja Pesonen

Katajaharjun alueelle ollaan laatimassa uusia suunnitteluperiaatteita, joissa tarkastellaan alueen tonttien täydennysrakentamismahdollisuuksia tulevien asemakaavahankkeiden tueksi.

Suunnitteluperiaatteiden laatimisella pyritään luomaan suuntaviivat alueen kehittämiselle. Ne toimisivat tulevien asemakaavahankkeiden tukena. Periaatteissa määritellään lähtökohdat täydennysrakentamiselle niin, että Katajaharjun ominaispiirteet, matala rantarakentaminen ja korkeampi niemen keskiosa, säilyisivät.

Katajaharjun suunnittelualueen tontit ovat yksityisomistuksessa, joten mahdollinen täydennysrakentaminen tapahtuu tonttien omistajien aloitteesta ja sitä tehtäisiin tontin tai korttelialueen lähtökohdista riippuen. Täydennysrakentamista voitaisiin tehdä esimerkiksi rakennuksia korottamalla, rakentamalla tyhjille tonteille ja tontin osille sekä rakentamalla uusia taloja purettavien tilalle. Rakentamista ei ulotettaisi puistoihin tai Lauttasaaren liikuntapuistoon.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat kaupungin sisäisenä ohjeena alueen asemakaavoitusta eivätkä ne ole oikeusvaikutteinen kaavataso, kuten yleiskaava ja asemakaava. Periaatteista päättää kaupunkiympäristölautakunta.

Suunnitelmaan ja valmisteluaineistoon voi tutustua 21.2.–18.3. verkkosivuilla sekä Lauttasaaren kirjastossa, Pajalahdentie 10a.

Mielipiteet on jätettävä viimeistään 18.3. joko sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.