Rapakaava ei kaatunut, mutta raikastui – liikenneratkaisuksi katu

Ainakin Lauttasaaren luonnonrannat säilyvät.

TEKSTI Pete Suhonen

Toisin kuin vielä maanantaina uumoiltiin, lauttasaarelaisten kammoksumat Länsiväylän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet eivät palautuneet valmisteluun. RKP:n  Silja Borgrasdottir Sandelin ja perussuomalaisten Marleena Isomaa tekivät lauttasaarelaismielipiteen mukaisen palautusehdotuksen, jonka mukaan Lauttasaaren tunnelihankkeesta olisi pitänyt luopua ja merentäytöistä pidättäytyä. RKP ja perussuomalaiset jäivät palautusehdotuksensa kanssa kuitenkin yksin. Kokoomus, vihreät, SDP ja vasemmistoliitto halusivat jatkaa esittelijän ehdotuksen käsittelyä.

Lauttasaarelaisten lohduksi “Rapakaava” kuitenkin raikastui merkittävästi useiden vastaehdotusten myötä. Kovin asukaspaine ja suurimmat merentäyttöuhat väistyivät. Jatkosuunnittelun ohjeeksi annettiin, että luonnonrannoille ei osoiteta täyttöä, eikä Seurasaarenselän vedenlaatu ja virtaama saa heiketä. Salmisaaren osalta lautakunta edellyttää, että osayleiskaavassa Lapinlahden veden riittävä vaihtuvuus tulee kyetä turvaamaan. Rakentamisen pääpaino osoitettaisiin Salmisaareen. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta piti tärkeänä, että Pyrkän kentän jatko ja erityisesti lasten liikuntamahdollisuuksien paraneminen Lauttasaaressa varmistetaan.

Lautakunta evästi virkamiehiä jatkamaan osayleiskaavan suunnittelua Lauttasaaressa ensi sijassa katumaisen vaihtoehdon pohjalta. On epäselvää, kuinka katumainen ratkaisu olisi mahdollinen. Helsingin Sataman mukaan satamatunneli edellyttää maantietä. Toisaalta lautakunta edellyttää, että katumaisessa vaihtoehdossa huomioidaan satamaliikenteen sujuvuus.

Lautakunnan mukaan osayleiskaavaluonnos tulee laatia siten, että Lauttasaaren ominaispiirteet, merellisyys ja vehreys säilyvät. Samoin tarkastelualueella olevat merkittävät luontoarvot, luonnontilaiset rannat, nykyisten viheralueiden ja puistojen laajuus vähintään säilytetään. Lisäksi otetaan huomioon veneilyharrastuksen ja -alan yritystoiminnan tarpeet. Lauttasaaressa mahdolliset meritäytöt minimoidaan ja ne sijoitetaan luonnonrannat säästäen. Täyttöalueet ja täyttöjen yhteisvaikutukset Seurasaarenselän vesialueelle tutkitaan jatkosuunnittelun yhteydessä ja haitat luonnolle pyritään estämään.

Jatkosuunnittelussa harkitaan myös osayleiskaavan jakamista kahteen osaan, eli Lauttasaarta ja Salmisaarta käsiteltäisiin erikseen. Samalla selvitetään mahdollisuuksia siirtää asuntorakentamisen kasvua Lauttasaaresta Salmisaareen, kun satamatunnelin linjaus on selvillä.