Ruukinlahden kuplan perustaminen siirtynee vuoteen 2024

Kupla poistetaan aina kesän ajaksi. Kuva: Helsingin kaupunki.

Ruukinlahdenpuiston asemakaavamuutoksesta tehtiin keväällä yksi kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Jalkapalloseura PPJ toivoi vielä loppukeväällä, että kupla olisi voinut valituksesta huolimatta nousta jo syksyn 2023 aikana. Valituksen käsittely näyttää kuitenkin siirtävän kuplahallin perustamisen puistoon vielä vuodella eteenpäin. Kaupunkiympäristön toimialan budjetissa rahat puiston länsiosan kunnostamiseen on varattu vasta vuodelle 2024.

”Useimmissa tapauksissa valittaja hyväksyy hallinto-oikeuden päätöksen, jos se on hyvin perusteltu. Vain pieni osa kaavasta valittaneista pyrkii viemään kertaalleen hylätyn valituksen korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi”, Helsingin kaupunginsihteeri Tanja Sippola-Alho kertoi toukokuussa.

Korkein hallinto-oikeus ottaa käsiteltäväkseen pääasiassa vain sellaisia valituksia, joilla on merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Kho:ssa valitusten käsittely vie myös noin vuoden.

PS