Ruukinlahden kuplasta kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen

PPJ uskoo yhä, että tekonurmikenttä ja kupla on saatavissa ensi vuoden syksyksi Ruukinlahden puistoon.

TEKSTI Pete Suhonen

Jalkapalloseura PPJ:n mukaan Ruukinlahdenpuiston länsiosan asemakaavan muutoksesta on jätetty Helsingin hallinto-oikeuteen yksi kunnallisvalitus. Valittaja on lähialueen asunto-osakeyhtiö.

Kaava-asioiden tavoitekäsittelyaika Helsingin hallinto-oikeudessa on ollut 8–9 kuukautta, mutta Helsingin kaupunginsihteeri Tanja Sippola-Alhon mukaan käytäntö on osoittanut, että käsittely vie yleensä vuoden.

”Useimmissa tapauksissa valittaja hyväksyy hallinto-oikeuden päätöksen, jos se on hyvin perusteltu. Vain pieni osa kaavasta valittaneista pyrkii viemään kertaalleen hylätyn valituksen korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi”, Sippola-Alho kertoo.

Korkein hallinto-oikeus ottaa käsiteltäväkseen pääasiassa vain sellaisia valituksia, joilla on merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Kho:ssa valitusten käsittely vie myös noin vuoden.

PPJ:n puolelta hallihanketta edistänyt Hannu Rosokivi arvelee, että valitus ei menesty, eikä etene hallinto-oikeutta pitemmälle.

”Uskomme, että kaupunki voi vahvistaa kaavan ensi keväänä. Näin ollen edellytykset tekonurmikentän ja kuplan perustamiseksi ensi vuoden syksyksi säilyvät. Mikään ei estä kaupunkia poistamasta pilaantuneita maita puistosta jo oikeusprosessin aikana. Onhan aluetta käytetty koululaisten välituntipihanakin”, Rosokivi sanoo.