Ruukinlahdenpuiston suunnittelu on käynnistynyt – asukastilaisuus joulukuussa

Suunnitelma Ruukinlahdenpuistosta.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt Ruukinlahdenpuiston perusparannuksen suunnittelun. Suunnitelmat valmistuvat alkuvuoden 2020 aikana. Tavoitteena on sijoittaa Ruukinlahdenpuistoon uusi koira-aitaus ja lumenvarastointipaikka, joka mahdollistaa myös erilaisten liikunnallisten toimintojen harrastamisen. Uusien toimintojen lisäksi puistossa pyritään säilyttämään sen ominaispiirteitä, kuten avoin nurmi ja runsas puusto sekä kehittämään puiston käytettävyyttä lähialueiden asukkaita palvelevana virkistysalueena.

Kaupunki järjestää puistosuunnitelmista asukastilaisuuden tiistaina 3. joulukuuta kello 17-19 Lauttasaaren ala-asteen koulun ruokalassa osoitteessa Myllykalliontie 3. Suunnitelmaluonnoksia esitellään heti tapahtuman alussa kello 17.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 27.11 – 13.12. välisenä aikana myös Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asukas ja yrityspalveluissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 sekä verkkosivuilla.

—-

Staden har inlett planeringen av ombyggnaden av Bruksviksparken. Planerna blir färdiga i början av 2020.

Målet med planeringen är att i Bruksviksparken placera en ny hundinhägnad och en lagringsplats för snö som också möjliggör olika motionsaktiviteter. Utöver de nya funktionerna strävar man efter att också bevara parkens särdrag, såsom den öppna gräsmattan och det rikliga trädbeståndet samt utveckla parkens användbarhet som rekreationsområde för invånarna i de närliggande områdena.

Man kan studera planutkastet 27.11–13.12. vid Helsingfors stads stadsmiljösektors invånar- och företagstjänster på Sörnäsgatan 1 och på webbplatsen.

Ett evenemang om planutkastet ti 3.12. kl 17-19 i matsalen i lågstadieskolan Lauttasaaren ala-aste, Kvarnbergsvägen 3. Planutkasten presenteras kl 17.