Lauttasaari-barometri

Taloustutkimus Oy toteutti Lauttasaari-Seuran toimeksiannosta ensimmäisen Lauttasaari-barometrin kesällä 2019. Barometri antaa ainutlaatuista tutkittua tietoa lauttasaarelaisten mielipiteistä saaren kehittämiseen sekä tyytyväisyydestä omaan kaupunginosaan. Tutkimuksessa kysyttiin liki 30 kysymystä 500 saarelaiselta. Otos edusti saaren molempia postinumeroalueita, eri ikäryhmiä ja molempia sukupuolia. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan 4,5 prosenttiyksikköä. Barometri päivitettiin helmikuussa 2022 ja päivitetyt tulokset löytyvät artikkelin lopusta.

“Valtakunnallisissa tutkimuksissa luotettavaan tarkasteluun riittävä vastaajamäärä on 500-1000. Edustavasti satunnaisotannalla poimittu 500 vastaajan otos antaa luotettavan kuvan lauttasaarelaisten mielipiteistä”, tutkimuksen teossa keskeisesti mukana ollut tutkimusjohtaja Tuomo Turja Taloustutkimuksesta toteaa.

Kysymykset haarukoituivat Lauttasaari-Seuran hallituksen ja barometria työstäneen työryhmän toimesta. Saarelaisten yleistä tyytyväisyyttä ja hyvinvointia luotaavissa kysymyksissä on käytetty vuoden 2008 pääkaupunkiseudulla toteutetun Socca-tutkimuksen kysymyksiä, jotta tuloksia Lauttasaaresta voidaan verrata koko Helsingin tuloksiin.

“Vertailtavat asiat ovat suhteellisen pysyviä ja hitaasti muuttuvia. Siksi katsomme, että vertailu noin kymmenen vuotta vanhaan aineistoon antaa sekin hyödyllistä vertailutietoa,” tutkimusjohtaja Turja sanoo.

Lauttasaari-Seura toivoo, että kaikki saaren asioista kiinnostuneet tahot ja toimijat, yhdistykset ja poliittiset päättäjämme  hyödyntäisivät aktiivisesti tutkimuksen tuloksia saaremme asioiden ajamisessa. Hyvästä saaresta voi tehdä vieläkin paremman.

Lauttasaari_barometri_tutkimusraportti_14082019

Lauttasaari_barometri_päivitys 02_2022