Särkiniemen laiturin urakan kilpailutus alkaa

Havainnekuva Särkiniemen länsirannalle sijoittuvasta uimalaiturista. (Kuva: WSP Finland)

Särkiniemeen tulevan uimalaiturin suunnitelmat ovat valmiit ja urakan kilpailutus alkaa pian. Todennäköisesti työ tehdään kahdessa urakassa eli maatyöt ja itse laiturin rakentamisen hoitaa kaksi eri yritystä. Kilpailutuksessa menee arvion mukaan pari kuukautta, joten rakentamisen alkamisen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Näin ollen ei voi arvioida myöskään valmistumisaikaa. Suurella todennäköisyydellä se menee syksyyn.

Uimalaiturin ja pelastusautoreitin rakentamisen kustannukset ovat noin 180 000 euroa ja vuosittaiset ylläpitokustannukset 7 700 euroa. Hankkeen rahoittaa kaupunki. Lopulliset lukemat varmistuvat kuitenkin urakan kilpailutuksessa.

KP