Särkiniemen uimalaituri ei valmistu kesäksi

Laituri perustetaan tälle paikalle. Valmistumisen aikataulu on vielä auki.

Lauttasaarelaisten Oma Stadi -hankkeessa saarelleen äänestämää uimalaituria odotetaan malttamattomana. Haaveet tulevan kesän laituriuinneista voitaneen kuitenkin jo unohtaa. Projektinjohtaja Petra Rantalaisen mukaan urakkaa valmistellaan parhaillaan, mutta urakan valmistumisen aikataulu ei ole selvillä. ”Valmistuminen selviää, kun saamme tarjoukset. Tarkoitus on, että Stara tekee maatyöt pelastusreitillä ja laituri kilpailutetaan ulkopuolisilla urakoitsijoilla.”

Laiturin kokonaiskustannukset ovat edelleen noin 300 00 euroa. Summa ei ole siis laskenut, kuten sosiaalisessa mediassa on keskusteltu. ”OmaStadi –rahaa on projektille annettu noin 300 000 euroa. Se käsittää kaikki projektin kustannukset eli mittaukset, kuten vaikkapa pohjatutkimukset, suunnittelun. Laiturin rakenne ja pelastustien kustannus on vain osa tuota summaa. Summalla katetaan kaikki projektin kustannukset”, Rantalainen sanoo.

Rakennuttamisesta vastaavan projektipäällikkö Rauna Saarivaaran mukaan ennen rakennustöiden aloittamista kaupunginmuseo edellyttää pelastustienä käytettävän käytäväosuuden tutkimista ja dokumentointia arkeologin toimesta.

”Toteutusaikatauluun pelastustien osalta vaikuttaa lisäksi vielä se, että käytävän rakenteen vahvistaminen on tehtävä arkeologivalvojan ohjeiden mukaisesti. Kaikki käytävän alueella sijaitsevat ja kaivutöiden aikana esiin tulevat kivirakenteet on erikseen dokumentoitava ja suojattava”, Saarivaara sanoo.

PS