Koivusaaressa tehdään täydentäviä sedimenttitutkimuksia

Massakoordinaattori Mikko Suominen osoitti kierrätyskentälle suunniteltua paikkaa maaliskuussa. (Kuva: Pete Suhonen)

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lisäaikaa 13. syyskuuta asti vastatakseen Koivusaaren merirakentamista koskeviin kysymyksiin ja täydentääkseen omia lupahakemuksiaan.

Syys-lokakuussa kaupunki tekee täydentäviä sedimenttitutkimuksia alueella.

“Teemme uuden ohjeistuksen mukaiset selvitykset haitta-aineista. Tällä hetkellä riittävää tietoa ei ole”, kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen sanoo.

Lupapäätökset siirtyvät ensi vuoden alkuun. PS