Seura kannattaa asukaspysäköintiä

Seuran mielipide asukaspysäköinnin alueellisiin huomioihin liittyen

Asukaspysäköintijärjestelmää ollaan tänä vuonna 2015 ulottamassa Lauttasaareen. Lauttasaari-Seura kannattaa järjestelmää. Seura kuitenkin edellyttää, että paikalliset olosuhteet otetaan huomioon toteutuksessa.


Lauttasaari-Seuran mielestä asukaspysäköintiärjestelmän hyvä puoli on, että se poistaa alueelta muun muassa ammattimaisen autojen myyntiin ja vuokrauksen liittyvän pysäköinnin ja peräkärryjen säilyttämisen kaduilla.

Uusi pysäköintimalli tarkoittaa Seuran mielestä sitä, että Lauttasaari katsotaan kantakaupunkialueeksi. Tämän kannanoton tulee vaikuttaa ja näkyä kaupungin kaikissa ratkaisuissa, akuuteimmin siten, että alueelle saadaan riittävän palvelutason tarjoava liityntälinjasto metroliikenteen käynnistyttyä.

Seura kiinnittää huomiota siihen, että Lauttasaari koostuu erilaisista alueista, joten tarve asukaspysäköintiin riippuu mm. kyseisen alueen asukastiheydestä. Seura katsoo, että ennen uuden mallin käyttöönottamista tulee huolellisesti tarkastella ja ottaa huomioon kunkin alueen asukkaiden näkemys siitä, onko uusi malli kyseisellä alueella välttämätön.

Seuran mielestä asukas- ja yrityspysäköintiin siirtyminen tulee perustua alueen todelliseen tarpeeseen ja eikä se saa toimia veroluonteisena uutena maksuna. Saarelta kerättäviä huomattavia pysäköintimaksutuloja tulee kohdentaa saaren katujen kunnossapitoon, mikä viime vuosien runsaslumisina talvina on ollut kohtuuttoman huonoa.

Seuran esitykset

-Asukas- ja yrityspysäköinti Lauttasaaressa tulisi rajata vain ajalle arkisin 8.00 – 18.00.

-Saarella tulee olla eri alueilla riittävästi vähintään neljän tunnin mittaisia vapaita pysäköintipaikkoja. Tärkeitä kohteita ovat etenkin koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen, kirkon ym. vastaavien julkisten laitosten lähiseudut.

-Pysäköinnistä saatavia varoja tulee kohdentaa alueelle ja huolehtia katujen kunnossapidosta nykyistä paremmin.

-Lauttasaarentielle Myllykallionkoulun kohtaan esitetään busseille ja kuorma-autoille paikkoja ilman aikarajaa. Seuran mielestä paikka kadun varressa on sopimaton kyseiseen tarkoitukseen. Yleinen aikarajaton pysäköinti on vastoin koko alueella sovellettavaa periaatetta.

-Särkiniementiellä ylikulkusillan jälkeen rannan puolella linja-autot ja kuorma-autot saisivat esityksen mukaan pysäköidä ilman aikarajaa. Ehdotusta ei tule Seuran mielestä hyväksyä. Kyseessä on sama periaate kuin em. kohdassa. Tässä syntyy lisäksi suuria liikenneriskejä. Tiellä on nytkin julkista liikennettä ja se tulee olemaan tärkeä syöttöliikennereitti metrolle.

-Tallbergin puistotien keskellä voitaisiin säilyttää pysäköintimahdollisuus.

-Itälahdenkadun pohjoisosassa ja Veneentekijäntiellä tulisi olla pidemmän kuin kahden tunnin mahdollistavia pysäköintipaikkoja, koska alueella on paljon yrityksiä.

Lauttasaari-Seura pyytää katukohtaisista rajoituksista päätettäessä ottamaan huomioon alueen asukkailta saadut kommentit.

 

Seuran lausunto on annettu joulukuussa 2014