Seura pohtii valittamista yleiskaavasta

Yleiskaavakartta hyväksytyssä muodossa.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden yleiskaavan lukuisten äänestysten jälkeen kokouksessaan 26. lokakuuta. Virallinen kaavakuulutus julkaistiin 4. marraskuuta, minkä jälkeen siitä on 30 vuorokautta valitusaikaa. Lauttasaari-Seura pohtii parhaillaan mahdollista valittamista kaavasta.

Yleiskaavaprosessi kesti noin neljä vuotta ja Seura oli tiiviisti mukana vaikuttamassa asiaan alusta asti. Kaavasta saatiinkin lobbaustoiminnalla poistettua muutama hehtaari merentäyttöjä ja lisättyä viheryhteys Kotkavuoren alueelle. Yleiskaavaesitys sisältää kuitenkin seuran mielestä edelleen liikaa mahdollisuuksia merentäyttöihin ja rakentamiseen viheralueille.

Valtuustossa asian käsittelyssä hyväksyttiin muutamia hyviä Lauttasaarta koskevia ponsia. Ponsilla ei ole juridista sitovuutta, mutta ne ilmaisevat, mikä valtuuston tahtotila on ollut kaavan käsittelyssä.

Kaikki valtuustossa tehdyt esitykset ja valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen löytyvät alla olevasta kuvasta