Seura: uudisrakennusten korkeutta ja asuinkerrosalaa leikattava Pohjoiskaaren kaavassa

Vaaleammat rakennukset ovat uudisrakennuksia. Tontti rajautuu Kotkavuoren rinteeseen.

Lauttasaari-Seura vaatii muistutuksessaan muutoksia Pohjoiskaari 34-38:n asemakaavan muutoksen ehdotukseen, joka lähes kaksinkertaistaisi tontin kerrosalan. Parhaillaan nähtävillä olevan kaavaehdotuksen mukaan kaupunki suunnittelee 5 997 neliömetrin tontille noin 5 040 neliömetrin asuinkerrosalaa.

Tontin kahdessa kulttuurihistoriallisesti merkittävässä rakennuksessa on aiemmin  toiminut aiemmin muun muassa Johtamistaidon opisto ja Merivoimien esikunta. Kaavaehdotuksessa Pohjoiskaarella sijaitseva päärakennus suojellaan ja sen yhteyteen rakennetaan 3–4-kerroksinen uudisosa Pohjoiskaarelle. Koillisväylän varrella sijaitseva kaksikerroksinen majoitusrakennus puretaan lähes kokonaan, tilalle tulee 4- ja 5-kerroksinen  uudisrakennus. Uusia asukkaita Pohjoiskaarelle tulisi lähes 150. Kaavamääräyksen mukaan huoneistoalasta vähintään 50 prosenttia tulee toteuttaa asuntoina, joissa on kolme asuinhuonetta tai enemmän.

Tontin suuret koivupuut keskipihalla ja päärakennuksen edessä kaadetaan kahden kannenalaisen pysäköintitilan tieltä. Kansien alle tulee yhteensä 39 autopaikkaa pihalle sijoitettavien kuuden paikan lisäksi. Polkupyöräpaikkoja tontille tulee yli 170. Pohjoiskaaren varrelle tontin leveydeltä istutetaan puurivi.

Liikenne ja Kotkavuoren näkymät myös huolena

Lauttasaari-Seuran mukaan kaavaehdotuksen liian suuri asuinkerrosala tuottaa ympäristöstään jyrkästi poikkeavan, liian suuren rakennusmassan tontille. Seura vaatii uudisrakennusten korkeuden vähentämistä. Rakennuksia pidetään maisemaan soveltumattomina ja ne varjostaisivat naapurustoa suurimman osan vuodesta. Varjostushaittaa tulee Seuran mukaan selvittää lisää  talvipäivänseisauksen mukaisella tilanteella. Lisäksi uudisrakennukset sulkevat avoimia näkymiä kaupungin suuntaan Kotkavuoren laelta katsottuna ja heikentävät Kotkavuoren puiston virkistysarvoa. Toisin kuin asemakaavan muutoksen selostuksessa virheellisesti kerrotaan, Koillisväylälle sijoittuvan korkeimman uudisrakennuksen harja nousee yli Kotkavuoren lakipisteen (32,1 metriä).

Lauttasaari-Seuraa huolestuttaa myös kohteen tuoma ajoneuvomäärän kasvu, joka lisää olennaisesti liikennettä Koillisväylän ja Pohjoiskaaren kapeilla tonttikaduilla. Liikenneturvallisuuden kannalta erityisen ongelmallisena Seura pitää Pohjoiskaarelle suunniteltua uudisrakennusta, joka on sijoitettu aivan kiinni jalkakäytävään, toisin kuin rakennukset naapuritonteilla. Pohjoiskaarella liikkuu jopa yli 1 300 polkupyöräilijää vuorokaudessa.

Muistutukset 6.4. ­­­­mennessä

Pohjoiskaari 34–38 asemakaavan muutoksen ehdotus on nähtävillä täällä.

Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen, joka tulee toimittaa 6.4. kello 16.00 mennessä. Muistutus osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai Helsingin kaupungin kirjaamoon­­­­­­­, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

PS