Seura vaatii saaren vehreyden säilyttämistä yleiskaavassa

Lauttasaaren liian voimakas tiivistäminen aiheuttaisi vakavaa haittaa saaren viheralueille ja meriluonnolle, toteaa Lauttasaari-Seura yleiskaavasta tekemässään muistutuksessa. Voimakas ja nopea rakentaminen myös pahentaisi saaren jo ennestään vaikeaa julkisten palvelujen vajetta.

Lauttasaarelaiset haluavat säilyttää saaren vehreän ja merellisen ominaisluonteen. Alueella on vahva kansalaismielipide saaren viheralueiden säilyttämiseksi ja merentäyttöjä vastaan. Tämä ilmeni muun muassa Lauttasaari-Seuran syksyllä 2015 tekemästä asukaskyselystä. Lisäksi yli 5 000 henkilöä on allekirjoittanut adressin Lauttasaaren vehreyden ja omaleimaisuuden puolesta.

Seura esitti tekemässään muistutuksessa seuraavia muutoksia yleiskaavaan:

 • Rakentamisen tehokkuutta ja laajuutta Lauttasaaressa vähennetään niin, että alueen merellinen ja vehreä ominaisluonne säilyy.
 • Luovutaan Länsiväylän bulevardisoinnista tämän yleiskaavan aikana. Bulevardisoinnin vaikutuksia tulee selvittää huomattavasti nykyistä tarkemmin asumisterveyden, liikenteen, ekologian ja talouden näkökulmasta.
 • Luovutaan Lauttasaaren pohjois- ja koillisosien merentäytöistä ja säilytetään rantaviiva nykyisellään. Nykyinen saarta ympäröivä rantaraitti tulee säilyttää luonnontilaisessa ympäristössä.
 • Kaavakartan suurpiirteisestä ja tulkinnanvaraisesta esitystavasta johtuen on mahdollista, että viheralueet Lauttasaaressa kaventuvat tai kuroutuvat umpeen. Viher- ja virkistysalueet tulee merkitä kaavakarttaan selkeästi, eikä niitä saa haudata hehtaarin suuruisten karttapikselien alle.
 • Lauttasaaressa yleiskaavakarttaan on merkittävä viher- ja virkistysalueiksi Kotkavuori, Laukkaniemen puisto, Lemissaari, Nackapuisto, Koirakivenniemi, Länsiulapannimestä Myllykalliolle menevä vihersormi, Myllykalliolta Nackapuiston kautta Katajaharjun pohjoiskärkeen menevä vihersormi.
  Muutosehdotukset käyvät ilmi oheisesta kartasta.
 • Vasta kunnostettu Lauttasaaren liikuntapuisto (ns. Pyrkän kenttä) tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja nykyisessä laajuudessa (jalkapallo, yleisurheilu, tennis, skeittaus, luistelu). Kenttä on erittäin tärkeä paikallisesti ja merkittävä myös koko eteläisen Helsingin juniorijalkapalloilulle.
 • Melkin saari tulee merkitä kokonaisuudessaan virkistys- ja viheralueeksi. Mikäli Melkin rakentamista jossakin vaiheessa suunnitellaan, on sitä ennen tehtävä perusteelliset selvitykset. Sinne suuntautuva liikennekään ei saa haitata arvokkaita luontoalueita.
 • Helsingin luontotietojärjestelmästä ilmenevät arvokkaat luontokohteet tulee rauhoittaa rakentamiselta ja lisätä nämä kohteet Kaupunkiluonto-teemakarttaan.
 • Mikäli yleiskaavassa pitäydytään tulkinnanvaraisessa pikselimerkinnässä, tulee vähintään kaupunkiluonto-teemakartta ja kulttuuriympäristöt -teemakartta saada kokonaan oikeusvaikutteisiksi.
 • Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon Uudenmaan maakuntakaavan määräykset.
 • Kaavamääräysten C2 merkintä tulee muuttaa vähimmäisvaatimuksesta enimmäismääräykseksi seuraavaan muotoon: …kaupunkibulevardeihin rajoittuvilla alueilla korttelitehokkuus voi olla enintään 1,8…. Kaavamääräyksien tulkintaohjetta tulee täsmentää siten, että arvokkaat luonto- ja kulttuurihistorialliset kohteet säilyvät suojeltuina.
 • Kaavamääräyksiä tulee täsmentää siten, että tällä yleiskaavakartalla ei voida korvata Koivusaaren osayleiskaavaa.

Lue seuran muistutus kokonaisuudessaan PDF-tiedostona tästä

 

muistutus kartta