Seura valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Lauttasaari-Seuran valitus KHO:lle sillan katusuunnitelmaan liittyen

Lauttasaari-Seuran haki valituslupaa, jotta korkein hallitusoikeus (KHO) ratkaisisi, onko seura asianosainen sillan katusuunnitelmaa koskevassa asiassa. Helsingin hallinto-oikeus ei käsitellyt Seuran valitusta.

Lauttasaari-Seura vetoaa perustuslain, maankäyttö- ja rakennuslain, hallintolainkäyttölain sekä kuntalain valmistelutöihin. Sen mielestä valituksessa on kyse elinympäristöön liittyvästä  vaikutusmahdollisuudesta, jota laajennettiin perustuslailla. Tulkinta tarvitaan, koska maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan ennen uutta perustuslakia. Seura katsoo, että uusi kuntalaki tukee kaupunginosayhdistyksen asemaa paikallisdemokratian toimijana.

Tutustu Seuran valitukseen tästä.