Seuran asianosaisuus ratkottava KHOssa

Lauttasaaren silta vanhasta valvomosta katsottuna. (Kuva: Ville Elomaa)

Lauttasaari-Seuran haki valituslupaa, jotta korkein hallitusoikeus (KHO) ratkaisisi, onko seura asianosainen sillan katusuunnitelmaa koskevassa asiassa. Helsingin hallinto-oikeus ei käsitellyt seuran valitusta.

Lauttasaari-Seura vetoaa perustuslain, maankäyttö- ja rakennuslain, hallintolainkäyttölain sekä kuntalain valmistelutöihin. Sen mielestä valituksessa on kyse elinympäristöön liittyvästä   vaikutusmahdollisuudesta, jota laajennettiin perustuslailla. Tulkinta tarvitaan, koska maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan ennen uutta perustuslakia. Seura katsoo, että uusi kuntalaki tukee kaupunginosayhdistystyksen asemaa paikallisdemokratian toimijana.

Juttu on julkaistu Lauttasaari-lehdessä 14.3.2019