Seuran mielipide Pohjoiskaari 34-38:n suunnitelmista

Koillisväylän varrella sijaitseva toinen rakennus on pääosaltaan purku-uhan alla.

Lauttasaari-Seura on kertonut mielipiteensä Pohjoiskaari 34-38 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Seura esitti Helsingin kaupunginmuseolle ja kaupunkiympäristön toimialalle kohteen suojelua kannanotossaan 24. tammikuuta 2019, jossa se totesi, että Pohjoiskaari 34–38 asemakaavamuutoksessa tulee säilyttää kiinteistön nykyiset kulttuurihistorialliset rakennukset sellaisenaan. Rakennusten lisäksi kohteessa erityistä on myös kahden rakennuksen välissä sijaitseva Pohjoiskaarelle avautuva ainutlaatuisen herkkä ja kaunis sammaloitunut Kotkavuoren rinteeseen nouseva rinnepiha, joka tulee säilyttää. Mahdollinen lisärakentaminen on mukautettava ympäristön rakennusmassoihin siten, että ainutlaatuinen luonto tulee varjelluksi ja muut alueella olevat erityiskohteet säilyvät. Tontille suunniteltavien lisärakennusten korkeus ei voi ylittää nykyisten rakennusten räystäskorkeutta.

Kohteen osallistumis- ja arviointisuunnitelma osoittaa, että suojeluarvoja ja Seuran yllä esittämiä seikkoja ei ole otettu riittävästi huomioon. Seura ehdottaa muutoksia kaavaratkaisuihin jatkovalmistelussa.

Lue Seuran mielipide kokonaisuudessaan: Lauttasaari-Seuran mielipide Pohjoiskaari 34-38 OAS.