Silta remonttiin, kaksi autokaistaa häviää?

Lauttasaaren silta peruskorjataan vuosina 2019–2021. Kaupunki on tehnyt sillasta kaksi suunnitelmaluonnosta, joista toisessa autokaistoja on vain kaksi aiemman neljän asemesta.

Suunnitelmavaihtoehtojen poikkileikkaukset sillasta.

TEKSTI Pete Suhonen

Helsingin kaupunki on laatinut kaksi suunnitelmaluonnosta pian peruskorjattavalle Lauttasaaren sillalle. Molemmat suunnitelmat sisältävät kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet, jotka on eroteltu omalle tasolleen jalkakäytävän ja ajoradan väliin. Nykyisin väylällä kulkee 4300–9300 pyöräilijää päivittäin.

Toisessa suunnitelmassa, joka vastaa “kaupungin yleisiä liikennepoliittisia tavoitteita”, autoille on varattu vain 1+1 kaistaa. Jos kaistoja vähennetään, se edellyttää liikennejärjestelyjen muuttamista myös kaduilla, sillan molemmissa päissä. Lauttasaaressa liikennejärjestelyjä muutettaisiin Meripuistotien tasalle asti.

Kaupunki perustelee autokaistojen vähentämistä myös metroliikenteen aloittamisen jälkeisillä muutoksilla. Henkilöautojen määrä sillalla on vähentynyt kahdeksan prosenttia, 12 500:aan vuorokaudessa, bussiliikenne on hiipunut murto-osaan.

Molemmat katusuunnitelmaluonnokset ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia. Lauttasaari-Seura kannattaa vaihtoehtoa, jossa autoille on varattu 2+2 kaistaa entiseen tapaan.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä osoitteessa hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Suunnitelmaluonnoksia esitellään Jätkäsaaren kirjasto- ja infokeskuksessa (Tyynenmerenkatu 1) 22.8. klo 17–19.