Sinnemäki jarruttelee meritäyttösuunnitelmia – “Seurasaaren selän vedenlaatu huolestuttavasti heikentynyt”

Anni Sinnemäen mukaan meritäytöt eivät ole hyvä ratkaisu asuntorakentamiseen. Kuva: Salla Merikukka.

TEKSTI Pete Suhonen

Joulukuussa 2019 apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) kertoi Lauttasaari-lehdessä, ettei hän kannata meritäyttöjä Lauttasaaressa Koivusaarta lukuun ottamatta. Viime syksynä Sinnemäen johtama toimiala julkaisi neljä skenaarioita Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelun pohjaksi. Skenaarioista kolmessa on turvauduttu laajoihin merentäyttöihin.

Kuinka tässä näin kävi, Anni Sinnemäki?

”Voimassa oleva yleiskaava ei osoita uusia laajoja merentäyttöjä ratkaisuksi kaupungin asuntorakentamiseen. Tämä on erittäin hyvä asia. Helsingissä valtaosa rannoista on muita kuin luonnonmukaisia rantoja. Tästäkin syystä luonnonrantoja tulee vaalia erityisesti. Kun toimiala tekee monia tavoitteita ja reunaehtoja sisäänsä sulkevaa strategista maankäytön suunnittelua, ei skenaarioista voi rajata yhden henkilön mielipiteiden perusteella kokonaan pois jotakin vaihtoehtoa. Ja hyvä niin, koska Länsiväylän ympäristön suunnittelu on haastava tehtävä.”

Mahdolliset meritäytöt ja uuden infran rakentaminen täyttömaalle aiheuttavat valtavia päästöjä. Kuinka hyvin mereen rakentaminen sopii kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali?

”Pidän tärkeänä, että onnistumme vähentämään esirakentamisen päästöjä. Tämä vaatimus vaikuttaa myös siihen, voidaanko merentäyttöjä pienemmässäkään mittakaavassa suunnitella. Seurasaarenselän veden laatu on viime vuosien mittauksissa huolestuttavasti heikentynyt ja tulevia suunnitelmia tulee peilata myös tähän tilanteeseen. Ilmaston lämmetessä merialueet ovat entistä herkempiä Helsingin edustalla. Meidän pitää pystyä säilyttämään meriveden hyvä laatu.”