Sinnemäki Länsiväylän ympäristön osayleiskaavasta: “Salmisaari ensin”

Lauttasaarelaiset yhteisöt luovuttivat kannanottonsa Länsiväylän osayleiskaavasta apulaispormestari Anni Sinnemäelle.

Sanansaattajat ja vastaanottajat. Hannu Rosokivi (PPJ), Sanna Rauhansalo (Lauttasaaren keskusta), Nina Lukkari (Lauttasaari-Seura), Ville Lehmuskoski (kaupunkiympäristön toimialajohtaja), Anni Sinnemäki (kaupunkiympäristön apulaispormestari), Juha Petäjä (Lauttasaaren säätiö), Leena Westlund (Lauttasaaren SDP), Ilkka Nousiainen (Lauttasaaren veneilijät), Ville Elomaa (Lauttasaaren kokoomus). Kuvasta puuttuu Marja Lahtinen (Lauttasaari-Seura). Kuva: Marja Lahtinen.

TEKSTI Pete Suhonen

21 lauttasaarelaisen yhteisön yhteinen kannanotto Länsiväylän ympäristön suunnitelmiin luovutettiin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäelle ja kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoskelle 31. tammikuuta. Kannanottoa luovuttamassa oli Lauttasaari-Seuran johdolla yhteensä seitsemän lauttasaarelaisyhteisön edustajat.

Kaupunki julkaisi syksyllä neljä skenaariota Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelun pohjaksi. Skenaariosta kolmeen sisältyi meritäyttöjä. Kasvuskenaarioista suurimmassa Lauttasaaren pohjoisosaan väläyteltiin asuntoja jopa yli 12 000 ihmiselle.

Tuhat uutta asukasta

Lauttasaarelaisyhteisöjen kannanotossa kaupungilta vaaditaan maltillista rakentamista Länsiväylän ympäristöön. Uutta kerrosalaa tulisi rakentaa enintään tuhatta asukasta ja 500 työpaikkaa varten.

Meritäytöistä, sekä puistojen ja viheralueiden nakertamisesta tulee pidättäytyä kokonaan. Länsiväylän liikenneratkaisussa yhteisöjen mukaan oleellista on katkeamaton ja sujuva liikenne.

Kannanoton luovutuspuheenvuorossa Lauttasaari-Seuran puheenjohtaja Nina Lukkari kertoi yhteisöjen yhteisestä huolesta. ”Ainutlaatuisen kaupunginosan ominaispiirteitä ovat nimenomaan merellisyys, vehreys ja lähipalvelut”, Lukkari muistutti.

Yhteisön edustajat painottivat kukin vuorollaan yhteistä tahtotilaa, jossa korostuivat meren, luonnon, arkkitehtuurin, historian, palvelujen ja veneilyn vaaliminen. Erityisesti esiin nostettiin tulevien sukupolvien, lasten ja nuorten etujen huomioiminen.

Salmisaari ensin

Vastauspuheenvuorossaan Anni Sinnemäki kiitti yhteisöjä aktiivisuudesta, ja totesi, että vielä ei tiedetä, missä muodossa Länsiväylän ympäristön skenaariot etenevät. Myös se, tuodaanko suunnitelmat jo keväällä kaupunkiympäristölautakuntaan, vai jatkuuko suunnittelu, on epäselvää. Kaupunki on kertonut aiemmin, että Länsiväylän suunnitelmia käsiteltäisiin kaupunkiympäristölautakunnassa 11. huhtikuuta.

”Todennäköisesti Salmisaaren osayleiskaavaa viedään nopeammin eteenpäin ja Lauttasaaren osalta työ pysähtyy joksikin aikaa”, Sinnemäki arvioi. Hän toisti Lauttasaari-lehdessä aiemmin esiintuomansa huolen Seurasaarenselän vedenlaadusta. ”Selän tila on heikentynyt viime vuosina eikä tilannetta tule entisestään pahentaa”, Sinnemäki sanoi. Hän epäili, ettei Länsiväylää enää tänä päivänä rakennettaisi nykyiselle paikalleen.

Toimialajohtaja Ville Lehmuskoski kertoi omassa puheenvuorossaan tuntevansa hyvin Lauttasaaren. ”Arvostan yhteisen kannanoton muodostamista”, hän sanoi.