Svara på dagvårds- och skolenkäten

Drumsö Sällskapets arbetsgrupp för daghems- och skolfrågor har som mål att utveckla skolorna och daghemmen samt deras service för familjerna på Drumsö. Gruppen strävar efter att påverka det politiska beslutsfattandet genom att förmedla information och behov till stadens tjänstemän och kommunalpolitiker och genom samarbete med dem.

Gruppen vill göra Drumsöborna i högre grad medvetna om aktuella ärenden vad gäller daghem och skolor, till exempel situationen med antal daghemsplatser samt planeringen och byggandet av den nya finskspråkiga skolan på Drumsö. För att arbetsgruppen skall kunna representera aktörerna på Drumsö så bra som möjligt utreder den vilka de största utmaningarna är för områdets daghem och grundskolor och vilka frågor gruppen skall jobba för enligt de familjer på Drumsö som har och kommer att ha barn i daghem och skolor. Med hjälp av svaren kommer arbetsgruppen att dra upp sin verksamhets tyngdpunkter och påverkningsområden.

Svara på förfrågan senast söndagen den 28 januari 2018 via den här länken: https://goo.gl/forms/1jMZ3prjVQxeJqrC3