“Tätä on odotettu vuosia” – Liito-oravahavainto Kassarilla

Kassarilta löytyi liito-orava. (Kuva: Johannes Suhonen)

Lauttasaaresta on löytynyt liito-orava. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin on tullut näköhavainto maassa päivällä liikkuneesta liito-oravasta Merikylpylän puiston alueelta.

Ympäristötarkastaja Tuomas Lahti sanoo havaintokuvauksen kuulostaneen oikealta ja uskottavalta.

”Nuoret yksilöt lähtevät synnyinreviiriltään levittäytymään juuri loppukesällä tai alkusyksystä, jolloin niitä toisinaan nähdään myös maassa ja vähän epätyypillisesti myös päiväsaikaan. Havaintotilanteessa on todennäköisesti kyse juuri tällaisesta nuoresta yksilöstä”, hän kertoo.

Hänen mukaansa liito-oravan levittäytymistä Lauttasaareen Lehtisaaresta on odotettu jo vuosia, sillä Lehtisaaressa on ollut vuodesta 2016 hyvin viriili liito-orava kanta, ja Lauttasaari olisi looginen kohde levittäytymiselle.

”Jos liito-oravayksilöitä päätyisi tulevina vuosina Lauttasaareen säännöllisesti, voisi sinne hyvinkin syntyä pysyvä kanta. Tästä saadaan varmuus vasta myöhemmin. Elinympäristöjensä puolesta liito-orava menestyisi varmasti erittäin hyvin Lauttasaaressa.”

Tulevana keväänä lumien sulettua kaupunki alkaa taas tehdä saarella liito-oravainventaatiota. Lahti kannustaa myös saarelaisia olemaan tarkkaavaisia ja ilmoittamaan havainnoistaan.

KP