Tavoitteena terveet ikäihmiset

Lauttasaari-Seuran sote-työryhmä ja Metropolia haluavat tavoittaa kaikki saarelaiset yli 65-vuotiaat ja kuulla, mitä ikäisilleen suunnattuja toimintoja he saarelle kaipaisivat. Heinäkuussa voi projektin tiimiläisiä nähdä metron ja terveysaseman läheisyydessä tekemässä aiheesta kyselyä.

Minno-tiimien projektipäälliköt Irina Riihikoski ja Eeva Simiö-Ighmour olivat mukana ideoimassa, mitä toimintoja yli 65-vuotiaille lauttasaarelaisille tarvittaisiin.

TEKSTI Katja Pesonen

Lauttasaari-Seuran sote-työryhmä työskentelee sen eteen, että hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipalvelut (hysote) säilyvät saarella, ne ovat kaikkien vaivattomasti saatavilla ja jos epäkohtia on, ne korjataan.

Pitkän aikaa ison osa sote-työryhmän ajasta vei vaikuttamistyö sen eteen, että saarella säilyisi jatkossakin oma terveysasema ja vuosi sitten päätös kaupungilta sen säilymisestä tulikin. Työryhmä ei kuitenkaan ole jäänyt senkään jälkeen lepäämään laakereillaan vaan tutkii nyt eri keinoja kuinka eläkkeellä olevat, omassa kodissaan asuvat ja ilman kotihoitoa toimeentulevat ikääntyneet ihmiset voisivat säilyä mahdollisimman pitkään omatoimisina ilman kotihoidon tukea.

”Asia on tärkeä niin elämän laadun kuin yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten näkökulmasta”, sanoo sote-työryhmän puheenjohtaja Timo Pellinen.

Luvassa katugallup heinäkuussa

Työryhmä halusi toteuttaa aiheesta selvitys- ja ideointihankkeen ja löysi yhteistyökumppanikseen sitä toteuttamaan Metropolian ja sen innovaatioprojekti Minnon. Koululta on mukana kolme työryhmää. Niissä on jo suunniteltu muun muassa viikkotapaamisia yli 65-vuotiaille terveysaseman tiloissa. Tapaamisia vetäisivät fysioterapeutit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat sekä alan opiskelijat tietoiskuja jakaen ja teemapäiviä pitäen. Tapaamisten tavoitteena on antaa ikäihmisille terveydenhoitoon liittyviä vinkkejä, joiden avulla nämä voivat elää itsenäistä arkea. Tähtäimessä on myös antaa neuvoja terveydenhuollon erilaisten digipalveluiden, kuten OmaKannan ja muiden sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön.

Yllämainitut ideat ovat vain osa sitä, mitä suunnitelmissa on tullut esiin. Jokaiselta ryhmältä oli useita ideoita, joista muutama valittiin toteutukseen. Pellinen on tyytyväinen yhteistyön satoon ja kertoo, että vaikka kaikkia ideoita ei valittukaan tällä kertaa toteutukseen, niitä hyödynnetään ehdottomasti jatkossa.

”Saimme hyvän listan tulevalle toiminnallemme: lisää liikuntamahdollisuuksia ikääntyneille, asukastalon perustamista useine palveluineen, verkostoitumistapoja samanhenkisten löytämiselle sekä ikäihmisille suunnattujen tapahtumien kokoamista yhteen paikkaan”, hän luettelee.

Hankkeen seuraavassa etapissa opiskelijat tulevat Lauttasaaren metroaseman ja terveyskeskuksen läheisyyteen 10., 14. ja 17. heinäkuuta tekemään katugallupia ja kyselemään kohderyhmään kuuluvien lauttasaarelaisten mielipiteitä ja toiveita heidän kaipaamistaan palveluista. Tulosten perusteella ideoita kehitetään edelleen toteuttamiskelpoisiksi ja tarvittaessa niihin etsitään Lauttasaaresta yhteistyökumppaneita. Tällaisia voisivat Pellisen mukaan olla eri seurat, yritykset ja yhteisöt, seurakunta ja myös Helsingin kaupunki.