Tilapula ja sisäilma huolestuttavat vanhempia

Lauttasaari-Seura kysyi vanhemmilta mielipiteitä saaren koulu- ja päiväkotitilanteesta.

TEKSTI Leena Juntunen

Lauttasaari-Seura teki tammikuussa kyselyn Lauttasaaren koulu- ja päiväkotitilanteesta. Kyselyyn vastattiin seuran nettisivulla. Siitä kerrottiin lauttasaarelaisissa Facebook-ryhmissä. Kaikkiaan saatiin 245 vastausta, joista 80 prosenttia päiväkotilasten vanhemmilta. Vastauksia saatiin hyvin myös ala-astelaisilta. Sen sijaan yläastelaisten vastauksia ei juuri saatu.

Kyselyn perusteella työntekijöitä arvostettiin. Päiväkotien hoitajia kiiteltiin sitoutuneisuudesta, empatiasta ja jaksamisesta. Lapset viihtyvät hoidossa. Myös luontoretkeilyä arvostettiin. Monet ovat tyytyväisiä paikasta nimenomaan Lauttasaaressa. Vastanneiden lapsista jopa 17 prosenttia ei ollut hoidossa Lauttasaaressa, koska eivät toiveesta huolimatta ole paikkaa saaneet.

Moni olisi halunnut kunnallisen paikan Lauttasaaresta, mutta koska se ei onnistunut, on perhe valinnut yksityisen hoidon, viivästyttänyt töihin paluuta tai muuttanut saarelta pois.

Kouluja kiiteltiin hyvästä opetuksesta, aktiivisuudesta, kielivalikoimasta, ja Hedengrenin moderneista tiloista. Vaikka suomenkielinen koulu on suuri, asiat hoituvat ja opettajat viihtyvät.

Huolenaiheina päiväkotilaisten vastauksissa korostuu paikkapula. 80 prosenttia vastaajista toivoo lisää päiväkotipaikkoja Lauttasaareen. Puolet vastaajista mainitsi sisäilmaongelmat ja ryhmäkoon kasvun ongelmalliseksi. Ryhmäkokohaasteet korostuivat kunnallisella puolella, jossa ryhmäkoon laskenta on tiukempaa. Ruotsinkielisellä puolella hoitajapula näkyi vastauksissa. Sen sijaan kiitosta pienistä ryhmistä saivat hoitoringit ja useat pienet päiväkodit.  Koululaisten vanhempien vastauksissa nousivat esiin samat huolenaiheet: paikkojen riittävyys (65%), sisäilmaongelmat (56%) ja piha-alueiden riittävyys (41%). Syyt huoliin ovat ilmeiset. Koululaisten määrä on kasvanut, pihoilla on parakkeja ja sisäilmaongelmia on ratkottu jo usean vuoden ajan. Uuden koulun suunnittelu etenee. Sen valmistuminen mahdollistaa vanhojen koulujen peruskorjaukset ja tuo helpotusta tilapulaan.

Lisäksi vastauksissa nostettiin esiin saaren sisäiset liikenneyhteydet, pula urheilu- ja kielikylpypaikoista, ja huoli liikenneturvallisuudesta. Seuralta toivottiin aktiivista viestintää niin saarelaisten kuin päättäjien ja virastojen suuntaan.

Lauttasaari-Seuran Päiväkoti- ja koulutyöryhmä hyödyntää vastauksia työssään ja seuraa uuden koulun ja päiväkotien valmistumista ja tiedottaa niiden etenemisestä. Liikenneturvallisuudesta jätettiin lausunto uuden koulun asemakaavaan. Kannanotossa julkisen liikenteen toimivuuteen käsiteltiin tarpeet päiväkoti- ja koulumatkoille.