Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa

Lauttasaaren sillan peruskorjaus alkaa ensi vuonna. Sen yhteydessä kaupunki haluaa muuttaa myös liikennejärjestelyjä. Siltaa kehitään paremmin jalankululle ja pyöräilylle soveltuvaksi. Yksi ajokaista poistettaisiin. Toinen jalkakäytävistä levennettäisiin 4 metriin, jotta mm. onkijoille tulisi paremmin tilaa. Pyörätiet ja jalkakäytävät muutettaisiin tasoerotelluiksi. Ajoradan väliin jäisi 0,8 m tyhjää lumitilaa.

Muutoksia tulisi myös sillan viereisiin risteysalueisiin. Hankkeen katu- ja liikennesuunnitelma ovat tulossa kaupunkiypäristölautakuntaan marraskuussa. Asukkaille suunnitelmia esitellään 11.10.2018 klo 17 Myllykallion ala-asteella.

Lauttasaari-Seura on huolissaan siitä, että suunnitelmissa ei oteta huomioon saaren asukasmäärän kasvua ja että suunnitelma ruuhkauttaa saaren liikennettä. Seura on avannut adressin Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa. Sen voi allekirjoittaa 5.11. saakka tästä

https://www.adressit.com/turvataan_sujuva_liikenne_lauttasaaressa?a=2

Katusuunnitelma kokonaan tässä 30921_Katusuunnitelmaselostus.pdf

Adressi: Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa

Lauttasaari on tällä hetkellä Helsingin nopeimmin kasvava kaupunginosa. Vattuniemen tiivistäminen, Koivusaaren rakentaminen ja uusi yleiskaava saattavat nostaa saaren väkilukua jopa 70 prosenttia nykyisestä. Rajun väestökasvun seurauksena autojen määrä lisääntyy vääjäämättä.

Liikenteen toinen pääväylä Lauttasaaren ja kaupungin keskustan välillä on Lauttasaaren silta, joka peruskorjataan ensi vuonna. Korjauksen yhteydessä Helsingin kaupunki aikoo poistaa sillalta keskustan suuntaan menevän toisen autokaistan. Muutoksia suunnitellaan myös Lauttasaarentien alkupäähän.

Yhdenkin autokaistan poistaminen saattaa johtaa autoliikenteen täydelliseen puuroutumiseen Lauttasaarentiellä, sen risteysalueilla ja Lauttasaaren sillalla. Muutos hankaloittaisi etenkin Vattuniemestä tulevaa liikennettä, sillä saarelta viedään hoitopaikkojen puuttuessa paljon lapsia muualle hoitoon.

Liikenneonnettomuudet Länsiväylällä, Koivusaaren ja Ruoholahden välillä, moninkertaistavat autojen määrän Lauttasaarentiellä ja Lauttasaaren sillalla. Pahimmillaan liikenne seisoisi täysin, jolloin pelastusajoneuvojen pääsy saarelle, jossa asuu jo nyt yli 24000 asukasta, hidastuisi kohtalokkaasti.

Lauttasaaresta poistettiin jo suorat bussilinjat keskustaan. Nyt liikennettä hidastettaisiin lisää. Niin ei saa tapahtua. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Lauttasaaressa turvataan sujuva auto- pyörä- ja jalankulkuliikenne siten, että Lauttasaarentien alkupään ja Lauttasaaren sillan autokaistojen nykyinen määrä säilyy.