Tutkimus: asukasmäärän lisäämisen vastustus kasvanut Lauttasaaressa

Yksin Vattuniemen keskukseen suunnitellaan asuntoja yli 3 000 asukkaalle. Koivusaareen olisi tulossa 5 000 asukasta lisää ja Lohiapajanlahden alueelle noin 500. Lisäksi kaupunki on aloittanut Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan ja Katajaharjun suunnitteluperiaatteiden valmistelun. (Kuva: Helsingin kaupunki)

TEKSTI Pete Suhonen

Taloustutkimus Oy on päivittänyt Lauttasaari-Seuran tilaamaa vuoden 2019 Lauttasaari-barometria. Kyselytutkimuksen perusteella, kun virhemarginaali huomioidaan, lauttasaarelaisten mielipiteet ovat säilyneet ennallaan.

Yhtä moni kuin viimeksikin (2022: 60 %, 2019: 57 %) vastustaa Lauttasaaren tiivistämistä Länsiväylää kattamalla esimerkiksi Katajaharjun kohdalla ja rakentamalla sen päälle asuntoja. Myös tätä asiaa kannattavien osuudet ovat pysyneet ennallaan (2022: 35 %, 2019: 38 %). Lauttasaaren kantakaupunkimaistamista asuinrakentamisella vastustaa edelleen useampi kuin neljä viidesosaa saarelaisista (2022: 84 %, 2019: 83% ) ja merentäyttöjä lähes yhdeksän kymmenestä (2022: 88 %, 2019: 87%).

Sen sijaan asukasmäärän lisäämisen vastustus on kasvanut. Nyt kaavoituksella asumisen tiivistämiseen ja asukasmäärän lisäämiseen suhtautuu kielteisesti 73 prosenttia, kun reilut kaksi vuotta sitten kielteisesti asiaan suhtautui 67 prosenttia.

Taloustutkimus Oy haastatteli 300 15-79-vuotiasta lauttasaarelaista helmikuun alussa. Tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan ±5,8 prosenttiyksikköä.