Tutkimusjohtaja Länsiväylän skenaariokyselystä: ”Kyselyssä on selvä virhe”

Kaupunki kysyy Länsiväylän ympäristön kaavoituksesta – jättikasvun skenaario valmiiksi valittuna.

Kuvakaappaus kaupungin skenaariokyselystä.

TEKSTI Heini Larros

Länsiväylän osayleiskaava on valmisteilla ja Helsingin kaupunki pyytää kaupunkilaisia kommentoimaan neljää erilaista kaavoitusskenaariota Lauttasaareen ja Salmisaareen. Skenaariovaihtoehtoja pääsee arvioimaan alussa muun muassa virkistysyhteyksien, liikenneratkaisujen ja rakentamisen määrän osalta. Lopun yhteenvedon kohdalla lomakkeessa kysytään: ”Minkä skenaarion pohjalta lähtisit kehittämään Lauttasaaren aluetta?” Vaihtoehtokin on lomakkeessa valmiina: numero 3. Eli jos vastaaja ei ole tarkkana, hänet on ohjattu kehittämään Lauttasaarta skenaarion 3 perusteella.  Kyseinen skenaario sisältää runsaasti meritäyttöjä, joita esimerkiksi 88 prosenttia lauttasaarelaisista vastustaa. Skenaario sisältää myös suurimman väestönkasvun Lauttasaareen, 10 000–12 000 asukasta.

Voiko kyselyä tehdä näin, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen?

”Kyselyssä on selvä virhe. Mikään vastausvaihtoehto ei saisi olla oletusarvona. Lisäksi lomakkeen pitäisi aina edellyttää sitä, että vastaaja valitsee jonkin tai joitakin vaihtoehtoja. Näin pienessä määrässä vaihtoehtoja on myös parempi, mikäli kaikki vaihtoehdot ovat lomakkeen täyttäjän nähtävillä. Alasvetovalikko on perusteltu silloin, jos vaihtoehtoja on niin paljon, että ne eivät mahtuisi sivulle. Lisäksi mikään vaihtoehto ei saisi olla alasvetovalikossa oletuksena eikä kyselyssä pitäisi päästä eteenpäin ilman, että valitsee jonkin vaihtoehdon.” 

Mitä seurauksia tällaisella virheellä on?

”Kyselyn tulosten luotettavuutta ei voida tässä tapauksessa taata, koska ei voida tietää, kuinka moni on mennyt kyselyssä eteenpäin valitsematta mitään skenaariovaihtoehtoa. Sikäli tulokset ovat tulkintakelvottomia.”

Myös Helsingin kaupungin kaavoituksesta vastaavan Kaupunkiympäristön toimialan viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki tutustui Lauttasaari-lehden pyynnöstä kyselylomakkeeseen.

”En näe tässä suurempaa ongelmaa”, Mäntymäki kommentoi.

JUTTUA TÄYDENNETTY 4.10. kello 17:22.

Lauttasaari-lehden jutun julkaisemisen jälkeen kaupunki korjasi kyselyn vähin äänin. Kysely oli esillä virheellisenä 29. syyskuuta alkaen.