Ulko-Hatun luonnonsuojelualueen perustaminen etenee nopeasti

Aloitteen Ulko-Hatun luodon suojelusta Lauttasaari-Seuralle teki saaren oma lintuasiantuntija, toimittaja-kirjailija Juha Laaksonen. Suojelu saattaa toteutua jo ensi keväänä. Luoto sijaitsee Lauttasaaren eteläpuolella.

TEKSTI Katri Penttinen

Luonnonsuojelualueen perustaminen Ulko-Hattuun etenee rivakasti. Lauttasaari-Seuran aloite käsiteltiin viime viikolla kaupunginvaltuustossa, ja virkamiehet ovat jo valmistelleet suojeluesitystä ELY-keskukselle.

Rauhoitettavaan alueeseen kuuluisi 0,4 hehtaarin laajuisen Ulko-Hattu-luodon lisäksi 50 metriä leveä vyöhyke ympäröivää vesialuetta, jolloin perustettavan luonnonsuojelualueen pinta-ala olisi yhteensä 2,4 hehtaaria.

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää monipuolinen, osin vaarantunut pesimälinnusto. Arvokkaimpia ovat eteläosan somerikolla pesivä tiirayhdyskunta ja vakituinen tyllipari. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisia tai muita harvinaisia kasvilajeja.

Ulko-Hatun uhka on ihminen. Ulkoilijoiden maihinnousu heikentää lintujen pesimätulosta. Myös kalastajia ja melojia liikkuu paljon lintujen pesintäaikaan. Erityisesti keväinen siianpyynti on lintujen kannalta haitallista. Veneily ja vesiskootterilla ajo liian lähellä luotoa voi häiritä pesimälinnustoa.

Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen linnustolle aiheutettu häiriö. Suojelun myötä maihinnousu Ulko-Hatulle ja liikkuminen 50 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.-15.8. olisi kiellettyä. Myös kasvien kerääminen ja kohteen vaurioittaminen olisi kiellettyä.

Pesimäkauden ulkopuolella kalastaminen, haitallisten vieraskasvilajien torjunta, haitallisten pienpetojen laillinen pyynti sekä tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden rakentaminen olisi sallittua. Vieraslajeista suunnitellaan poistettavaksi kurttulehtiruusu. Petojen pyynnin kohteena olisivat minkki ja supikoira.