Ulko-Hatun suojelualoite myötätuulessa

Ulko-Hattu alkukesän asussaan vuonna 2018.

Lauttasaari-Seuran aloite Ulko-Hatun suojelemiseksi sekä Vattuniemen ja Särkiniemen jo suojeltujen rantaniittyjen maastoon merkitsemiseksi etenee.

Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kaupungin ympäristöpalvelut aikoo käynnistää selvitykset aloitteen toteuttamiseksi ympäristönsuojelu – ja ohjausyksiköltä saadun puoltavan lausunnon perusteella.

Seuran aloitteen tarkoituksena on varmistaa monipuolisen linnuston pesimärauha sekä luodon ja merenrantaniittyjen luontotyyppien ominaispiirteiden säilyminen.

Aloite laadittiin paikallisten luontoasiantuntijoiden avustamana Lauttasaari-Seuran kaavaryhmän toimesta.

Ulko-Hatulla pesii yhteensä tusina eri saaristolintulajia ja lähes sata lintuparia. Erityisiä ovat eteläosan somerikolla pesivä tiirayhdyskunta sekä tylli ja räyskä.

Ulkoilijat eivät aina muista, että kaikilla lintulajeilla on luonnonsuojelulaissa määritelty pesimärauha, joka lajista riippuen voi kestää maalis-huhtikuulta heinä-elokuulle asti. Erityisen herkkiä häiriöille ovat saariston lintuyhdyskunnat: lyhytaikainenkin oleskelu pienellä lintuluodolla voi romahduttaa koko vuoden poikastuoton.

Lopullisen päätöksen Ulko-Hatun suojelemisesta tekee Ely-keskus kaupungin esityksestä.

PS