Ulko-Hatun suojelupäätös etenee

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto kannatti Ulko-Hatun suojelemista. Esitys etenee kaupunginhallitukseen.

Kaupunginhallituksen esitys menee ELY-keskukseen, joka tekee asiassa suojelupäätöksen. Toiveissa, että päätös saataisiin jo ensi keväänä.

Suojelualoitteen teki Lauttasaari-Seura. Seuran kommentit kaupungin valmisteluaineistosta tässä