Uuden koulun asemakaava nähtävillä

Lauttasaaren toisen alakoulun suunnittelu etenee. Asemakaavan muutoksella Vattuniemenkuja 4:n käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi koulua ja päiväkotia varten (YL). Tontilta on tarkoitus purkaa olemassa oleva vanha rakennus. Alueelle on suunniteltu neljäkerroksista uudisrakennusta, johon sijoittuisi koulu noin 600 oppilaalle ja päiväkoti reilulle 200 hoitolapselle.
Asemakaavaehdotus, sen selostus ja vuorovaikutusraportti nähtävillä 12.22018 saakka. Ne löytyvät tästä: