Uusimaakaava tuo muutoksia Lauttasaareen – viheryhteydet katosivat uudesta kaavasta

Uusimaakaava 2050. Ruudukko Lauttasaaren pohjois- ja keskiosan päällä on pääkaupunkiseudun ydinvyöhykettä. Pystyviivoitus taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä. Ryssänkärkeen on merkitty suojelualue.

TEKSTI Katri Penttinen

Uusimaakaava 2050 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa viime viikolla.

Merkittävä osa Lauttasaaresta on kaavassa pääkaupunkiseudun ydinvyöhykettä ja koko saari on taajamatoimintojen kehittämisaluetta. Se tietää lisää rakentamista saarelle.

Kuitenkin suuri osa Lauttasaaren pohjois- ja länsialueesta, mukaan lukien muun muassa Länsiulapanniemi, on merkitty kulttuuritoimintojen ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Kaavaselostuksesta selviää, että tämä kulttuuriympäristö-merkintä luo tiukat reunaehdot rakentamiselle.  Selostuksen mukaan Ryssänkärjen suojelualue-merkintä koskee laajaa aluetta.

Maakuntakaavasta on poistettu aiemmassa kaavassa olleet viheryhteydet, mutta kaavamääräyksissä on ohjeet, että rannat tulee pitää rakentamattomina. Melkki säilyy puolustusvoimien käytössä luonnonsuojelullisesti arvokkaana alueena. Saaren lähellä on kolme virkistyskäytön kohdealuetta.

Maakuntakaava tulee ohjeeksi Helsingissä sitten, kun tehdään uutta yleiskaavaa. Nyt asemakaavavalmistelussa toimitaan vuoden 2016 yleiskaavan mukaan. Se sai lainvoiman joulukuussa 2018.