Uuteen kouluun 2020

Vattuniemen uusi koulu etenee aikataulussa. Nyt pohditaan oppilaaksiottoaluetta. Sen jälkeen päätetään nimi, valitaan rehtori ja tehdään opetussuunnitelma.

Vattuniemen uusi koulu kohoaa aikataulussa.

TEKSTI ja KUVA Katja Pesonen

Vattuniemen uuden koulun raamit alkavat pikkuhiljaa hahmottua. Lauttasaaren lapset astuvat uuteen opinahjoonsa 1. elokuuta 2020. Silloin saarelle on muodostettu kaksi koulua: nykyinen Lauttasaaren ala-asteen koulu ja uusi Vattuniemen koulu. Lauttasaaren ala-asteelle jää 530 oppilasta, Vattuniemeen heitä tulee noin 650. Vattuniemi saa oman rehtorin ja oman opetussuunnitelman.

Perusopetuksen aluepäällikkö Hanna Välitalo kertoo seuraavan etapin olevan oppilaaksiottoalueen päättäminen. Se onkin haasteellista.

”Laki lähtee siitä, että jokaisella on oltava lähikoulu. Kokemuksesta on huomattu, että parhain tapa jakaa oppilaaksiottoalue on tehdä kiinteä raja. Tässä haluamme kuulla vanhempia ja he voivat kertoa mielipiteensä Kerro kantasi -palvelussa netissä, johon olemme laittaneet omia ehdotuksiamme kartalle. Niistä voi äänestää ja sen lisäksi saa toki ehdottaa myös uusia ratkaisuja”, Välitalo sanoo.

 

Välitalo sanoo, että vaihtoehtoja mietittäessä he ovat ottaneet huomioon saaren väestönkasvun.

”Lauttasaaressa on noin tuhannen oppilaan koulu ja oppilasmäärä ei ole laskussa, päinvastoin. Väestönkasvu on otettava huomioon oppilaaksiottoalueita suunniteltaessa sen mukaan, mihin huomattavaa väkimäärän kasvua on luvassa, jotta lapset saataisiin jaettua mahdollisimman tasaisesti koulujen välillä.”

Myllykallion koulussa alkaa peruskorjaus 2020 ja uusi koulu toimii sen oppilaiden väistötiloina tuon ajan. Sen jälkeen tilanne tasoittuu ja oppilaat löytävät lopulliset paikkansa.

”Ekaluokkalaiset aloittavat koulunsa 2020 uuden oppilaaksiottoalueen mukaan, mutta sitä vanhemmat oppilaat saavat päättää oman koulunsa. Ne, jotka asuvat uuden koulun oppilaaksiottoalueella, mutta ovat siihen asti käyneet Lauttasaaren ala-asteella, saavat jatkaa omassa koulussaan niin halutessaan tai sitten vaihtaa uuteen.”

Kun oppilaaksiottoalue on päätetty, päätetään koululle nimi. Myös siinä ehdotuksia kerätään Kerro kantasi -palvelussa ja oppilaatkin osallistuvat uuden koulun nimen ideointiin. Ennen päätöksentekoa nimistötoimikunta antaa lausuntonsa koulun nimestä.

Alkutalvesta 2020 koululle valitaan rehtori ja sen jälkeen koulun henkilöstöstä ja huoltajista koostuva johtokunta, joka tekee koululle opetussuunnitelman. Kaiken pitäisi olla valmista elokuussa 2020. Rakentaminen on sujunut aikataulussa, joten näillä näkymin suunnitelmissa pysytään.