Vaihtoehto 2 vei voiton – Koulujen uusi oppilaaksiottoalue on päätetty

Uusi oppilaaksiottoalue on rajattu sinisellä viivalla. Tämän mukaan uudet koululaiset aloittavat koulunsa 1.8.2020. Sinisen rajan sisälle jäävät menevät Vattuniemen uuteen kouluun, toisella puolella asuvat Myllykallion kouluun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 14. toukokuuta Lauttasaaren alakoulujen, sekä vanhan että uuden, oppilaaksiottoalueista. 1. elokuuta 2020 alkaen koulujen välinen oppilaaksiottoalue kulkee yllä olevan kuvan mukaisesti.

Koulujen välinen oppilaaksiottoalueen raja lähtee Lauttasaaren sillalta etelään merelle ja kulkee merta pitkin Vattuniemen ympäri. Raja jatkuu mantereella Merikylpylän puiston läpi Särkiniementien yli Perttulantien kohdalla. Tästä raja jatkuu Perttulantietä pitkin ja kääntyy Pajalahdenpuistoon Heikkilänpolun kohdalta. Puistosta raja kulkee Haahkapolulle ja jatkuu Haahkatien yli Otavantielle. Raja jatkuu pitkin Otavantietä, kääntyy Lauttasaarentielle ja kulkee sitä pitkin Lauttasaaren sillalle. Perttulantien parilliset numerot 2-10, Haahkapolku 2, Otavantien parittomat numerot 1-9 ja Lauttasaarentien parilliset numerot 2-28 kuuluvat Vattuniemeen perustetun uuden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen. Haahkapolku 3 kuuluu Lauttasaaren ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen.

Syksyllä 2020 koulunsa aloittavat 1. luokan oppilaat aloittavat koulunsa oppilaaksiottoalueiden mukaisissa kouluissa joko Lauttasaaren ala-asteen koulussa tai uudessa ala-asteen koulussa. Perustetun uuden koulun oppilaaksiottoalueella asuvat 2.–6. luokan oppilaat voivat siirtyä uuden koulun oppilaiksi 1. elokuuta 2020 alkaen tai halutessaan jatkaa Lauttasaaren ala-asteella alakoulunsa loppuun saakka.

Suunnitelma on ollut esillä Kerrokantasi-palvelussa verkossa toisen vaihtoehdon kanssa. Nyt päätetty vaihtoehto eli vaihtoehto 2 sai eniten kannatusta Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnalta, oppilaskunnalta sekä muilta kyselyyn vastanneilta.

Tämän vaihtoehton mukaan Lauttasaaren ala-asteen koulun alueella asuisi 7–12-vuotiaita noin 670 ja uuden koulun alueella 570. Vuonna 2029 ennusteen mukaan 7–12-vuotiaita asuisi Lauttasaaren ala-asteen koulun alueella noin 630 ja uuden koulun alueella 650. KP