Valitukset Koivusaaren asemakaavasta kaatuivat hallinto-oikeudessa

Koivusaari lokakuussa.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kaikki Koivusaaren asemakaavasta tehdyt valitukset.

Oikeuden mukaan valtuuston tekemän päätöksen ei voida katsoa perustuvan riittämättömiin selvityksiin asemakaavalla ratkaistavilta osin.

”Alueen meritäyttöjen ja ruoppausten lainmukaisuus ratkaistaan niitä koskevien lupaprosessien yhteydessä, eikä asemakaava ole myöskään asemakaavalle säädettyjen sisältövaatimusten vastainen tai muutoinkaan valituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen”, hallinto-oikeus perustelee.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lauttasaari-Seuran Katri Penttisen mukaan Koivusaaren meritäyttöjä koskeva päätös Vaasan hallinto-oikeudesta on odotettavissa aikaisintaan ensi keväänä.

Lue myös Koivusaaren ankkurin arvot koetuksella.

PS