Valoa saarelaisille

Helsingin kaupunki on luvannut parantaa valaistusta Lauttasaaressa joillakin alueilla. Lauttasaari-Seura kyseli alkuvuodesta asukkailta havaittuja puutteita alueen valaistuksessa. Korjaustoiveista tehtiin yhteenveto, joka lähetettiin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille.

Rakennusvirasto lupaa vastauksessaan korjata valaistusta osassa Lauttasaari-Seuran esittämissä ongelmallisissa kohteissa. Viraston mukaan Lauttasaaren ikääntynyt puupylväisiin perustuva valaistus on ollut pitkään uudistuskohteena.

Seuran aloitteen johdosta lisää valoja on tulossa Heikkilänpolun ja Haahkapolun jatkeena oleville kevyen liikenteen reiteille. Muutokset on viraston Seuralle lähettämän kirjeen mukaan tarkoitus tehdä ennen metron käyttöönottoa. Parannus on tulossa myös Särkiniementie 11- 12 kohdalle. Kaupunki ilmoitti, että kadun katuvalaisinten tehoa voidaan nostaa 100 watista 150 wattiin. Valoa saadaan myös puustoa karsimalla. Toimenpiteet tehdään ennen seuraavaa pimeää kautta.

Kaupunki ei Seuran esityksestä poiketen lupaa lisää valoja Kajavarannantie – Lounaisväylä väliselle rantareitille, Myllykalliolle ja Särkiniemeen. Rantareittiä ei haluta valaista, koska rantapuisto on arvokas lepakkoalue ja se tulee suositusten mukaan säilyttää hämyisenä. Myös muiden em kohteiden kielteistä päätöstä perustellaan luontoarvoilla. Myllykalliolla pitäisi tehdä myös kalliita kallioporauksia. Maamonlahden niemen valaiseminen vaatisi kokonaan laajemman sähköverkon rakentamisen, mihin ei ole varoja.

Hevosenkenkäpuiston valaisemista ei luvattu puistorakentamisen niukkojen määrärahojen takia. Kuitenkin Särkiniementien vanhat puupylväät ovat uudistuslistalla ja lisää valoja saadaan, kun ne muutetaan aikanaan ledeiksi.