Vastaa päivähoito- ja koulukyselyyn

20160812 090625

Lauttasaari-Seuran päiväkoti- ja koulutyöryhmän tavoitteena on edistää lauttasaarelaisten koulujen ja päiväkotien sekä näitä palveluita käyttävien perheiden asioita. Ryhmä pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon välittämällä tietoa ja tarpeita kaupungin virastojen virkamiehille ja kunnallispoliitikoille sekä tekemällä yhteistyötä heidän kanssaan. Ryhmä haluaa myös edistää saarelaisten tietoisuutta päiväkoteihin ja kouluihin liittyvistä ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi päiväkotipaikkatilanteesta ja uuden alakoulun suunnittelusta ja rakentamisesta.

Jotta ryhmä edustaisi Lauttasaaren toimijoita mahdollisimman hyvin, se selvittää nykyisten ja tulevien päiväkotilaisten sekä koululaisten perheiltä, mitkä ovat tällä hetkellä tärkeimmät haasteet alueen päivähoidossa ja peruskouluissa ja mitä asioita ryhmän tulisi edistää. Vastauksien avulla työryhmä linjaa  toimintansa painopistealueet ja vaikuttamisen kohteet. 

Vastaa kyselyyn sunnuntaihin 28.1.2018 mennessä tästä linkistä: 

https://goo.gl/forms/CKz3Kfdgb9oXBYQM2