Vattuniemelle kokonaissuunnitelma

Vattuniemeä kaavoitetaan entisestään, minkä lisäksi toimitiloja on muutettu asuintaloiksi. Vaarana kuitenkin on, että Vattuniemestä tulisi tiivis asuntokeskittymä, jossa ei kuitenkaan ole lainkaan palveluita.  Muun muassa Lauttasaari-Seura on toivonut, että alueelle tehtäisiin kokonaissuunnitelma, jossa asuinrakentamisen lisäksi alueelle kaavoitettaisiin tarpeeksi tilaa palveluille kasvavan väkimäärän tarpeisiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt kokonaissuunnitelman Vattuniemen keskiosaan. Siinä kartoitetaan tontit niin kiinteistöjä kuin palveluita varten. Helpotusta Vattuniemeen saadaan ainakin jo siitä, että sinne rakentuu koulu- ja päiväkoti syksyllä 2019.

Suunnitelmaa tekevässä työryhmässä ovat mukana tilakeskus sekä opetus-, varhaiskasvatus- ja kaupunkisuunnitteluvirasto.

Lauttasaari-Seura on tehnyt kannanoton, jossa se toimii Vattuniemen kokonaissuunnitelman tekoa ennen Lohiapalahden rakentamista. Se on luettavissa täältä.