Vattuniemen keskus uudistuu: paikka koululle, päiväkodille ja 3000 uudelle asukkaalle

Suunnittelualue sinisellä. Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden strategisten päätavoitteiden mukaan alueen uudesta asuntoakannasta 25 prosenttia olisi ara-vuokra-asuntoja, 30 prosenttia välimuodon asuntoja ja 45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja.

TEKSTI Katri Penttinen

Heikkilänaukion ympäristöön ja Itälahdenkadun varrelle valmistellaan uutta asemakaavaa. Kaavoittajat esittelevät osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja viitesuunnitelmaluonnoksia Lauttasaari-Seuran järjestämässä tilaisuudessa Lauttasaaren yhteiskoululla ensi viikolla. Valtuuston päätettäväksi kaavamuutos tullee vuonna 2021.

Vattuniemen keskustan asemakaava muuttaa kiinteistöjen käyttötarkoituksen alueen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti pääosin asuinkäyttöön. Suunnittelualueeseen on koottu 13–17 kaavamuutosta haluavaa kiinteistöä sekä yleisiä alueita. Kaikkiaan uutta kerrosalaa asunnoille tulee vähintään 100 000 kerrosneliömetriä.  Käytännössä se tarkoittaa asuntoja  noin 3 000 uudelle asukkaalle. Rakennettavasta kerrosalasta vain noin neljäsosa jäisi toimisto- ja liiketiloiksi, ja sitä tulee vähintään 30 000 kerrosneliömetriä.

Kaavassa varataan Särkiniementien varrelta tontti Vattuniemen koulun kaltaiselle päiväkoti- ja koulurakennukselle. Samalla nykyisen päiväkodin pohjoispuolella oleva tontti yhdistettäisiin Merikylpylän puistoon.

Heikkilänaukio on tarkoitus muuttaa yhtenäiseksi, yhteiseksi alueeksi. Aukion ja sen läheisten katujen järjestelyjä muutetaan. Suunnitteilla on kävely- ja pyöräyhteys aukiolta metroasemalle.

Vaikuta!

Asukastilaisuus Lykissä 22.10.

Lauttasaari-Seura järjestää Vattuniemen keskusta -asukastilaisuuden 22.10. klo 18 Lauttasaaren yhteiskoululla, Isokaari 19. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esittelevät Koivusaari-Lauttasaari-tiimin päällikkö Mikko Reinikainen, arkkitehti Paula Kinnunen sekä liikennesuunnittelija Olga Veikkolainen.

Suunnitelmat ovat nähtävissä verkossa ja Lauttasaaren kirjastossa 21.10.–8.11. Alueen ja lähialueen asukkaat, maanomistajat, yritykset ja yhdistykset voivat esittää suunnitelmista mielipiteen viimeistään 8.11. Helsingin kaupungin kirjaamoon henkilökohtaisesti, postitse tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.