Vattuniemen keskustaan 12 -kerroksisia taloja

Vattuniemen keskustan asemakaavaluonnos on julkistettu. Ehdotuksessa Heikkilän aukion ympäristössä on useita 12 -kerroksia rakennuksia.

Uutta asuinkerrosalaa on suunniteltu  yhteensä 114 165 k-m2. Asukasmäärä lisääntyy noin 3 250 asukkaalla nykyisestä. Myös työpaikkoja tulisi lisää.

Kaavaselostuksen mukaan Heikkilänaukion katujärjestelyt on tarkoitus muuttaa aukion reunoilla kulkeviksi, yhdistäen alue oleskelua, virkistystä ja erilaista vapaa-ajan toimintaa varten tarkoitetuksi yhteiseksi aukioksi. Aukiota ympäröiville tonteille rakennettaisiin kadun tasoon kaupallisten palveluiden tilat.

Kävely- ja pyöräilyyhteys aukiolta sijoittuu aukion pohjoispuolella osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevan tontin kautta Itälahdenkadun suuntaa jatkaen pohjoiseen, ja
edelleen puiston läpi Haahkapolkua pitkin metroasemalle

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7150), jonka mukaan Heikkilänaukion, Heikkiläntien, Nahkahousuntien, Itälahdenkadun, Melkonkadun, Särkiniementien ja Wavulinintien liikennejärjestelyjä, tielinjauksia ja jotakin reittejä on tarkoitus muuttaa. Nahkahousuntie välillä Särkiniementien Itälahdenkatu avataan moottoriajoneuvoliikenteelle. Heikkilänaukion katujärjestelyt muutetaan

Kaava-alueella sijaitsee kaksi Vattuniemen teolliseen historiaan liittyvää arvokasta rakennusta, jotka on tarkoitus säilyttää ja suojella asemakaavalla. Rakennukset sijaitsevat osoitteissa Wavulinintie 4 ja Itälahdenkatu 18.

Lue viitesuunnitelmakooste

Mielipiteet tulee esittää viimeistään 17.6.2021. Lauttasaari-Seura esittelee kaavaluonnosta lisää perehdyttyään ehdotukseen.